Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Det globala facket IUF/IUL, som organiserar arbetare inom jordbruk- och livsmedelsbranschen, har slagit larm om situationen bland Fyffes anställda.

Grundläggande rättigheter i arbetslivet respekteras inte av dotterbolagen Anexo och Suragroh som producerar ananas och meloner. Bolagen har vägrat betala minimilöner och socialförsäkring, och blockerar kollektiva förhandlingsprocesser. Dessutom har anställda exponerats för farliga jordbrukskemikalier.

Särskilt i Honduras, där majoriteten av de anställda är kvinnor och säsongsanställda, är situationen extra allvarlig, menar facket. Efter misslyckade försök att trycka på Fyffes har nu IUF/IUL nu tillsammans med andra internationella aktörer arbetat för arbetarnas rättigheter på plats.

I Honduras ska det japanska företaget Sumitomo nu ta över verksamheten av melonproduktionen och där försöker facket säkerställa arbetarnas rättigheter för den fortsatta verksamheten.