Violinisten Cecilia Zilliacus och, främst, sångerskan Lena Willemark, samsjungspelar över gränsen mellan konst- och folkmusik.

De börjar med Johann Sebastian Bach, som i sin violinpartita nr 2 inkluderar både koral och dans, gestaltar sorg och betonar rytmer. Zilliacus spelar solo, varvat med att Willemark sjunger koraler, också utan komp. Så möts violin och röst: Konst- och folkmusik förenas.

Svante Henrysons sonata för soloviolin är i bästa mening ett mellanspel. Zilliacus utforskar dansens förhållande till konstmusik, söker dess rötter i såväl folk- som klassisk musik och ställer frågan: Vart är musiken på väg?

Dansa, Sven-Erik Sandströms tonsättning av Maria Wines lyrik för violin och röst blir i Willemarks mun allt från deklamation till en annan sorts opera, kulning, folksång, lite jazzrytmik. När även Willemarks fiol förenas med Zilliacus så vet inte instrumenten vilken musikform de befinner sig i.

Musikaliskt budskap: Riv gränserna, sluta dela in musik och människor i klasser.

Bengt Eriksson

Musikalbum

Skärmavbild 2017-02-15 kl. 14.57.56

Dansa

Cecilia Zilliacus, violin
Lena Willemark, röst och violin

Musik av Bach, Henryson, Sandström (Bis)