Svenska Elektrikerförbundet polisanmäler Fortum för brott mot miljöbalken, arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverkets föreskrifter. Det handlar dels om att man ska ha importerat asbest som är totalförbjudet i Sverige, dels att flera elektriker ska ha exponerats för materialet i sitt arbete. Man anmäler samtidigt en av Fortums underentreprenörer för brott mot arbesmiljöverkets föreskrifter för bristfällig hantering av asbesten.

Händelserna rör tre kraftverk i Fortums regi: Parteboda i Ånge, Gammelänge i Hammarstrand och Linnvasselv i Gädde. Fortum ska, enligt polisanmälan, i samband med att generatorerna i kraftverken byttes ut ha importerat delar från Ryssland som innehållit asbest.

LÄS OCKSÅ Serviceteknikern Henrik utsattes för asbesten på kraftverket

Det hela upptäcktes 2013 på Parteboda kraftverk vilket senare ledde till undersökningar vid de två andra platserna. I polisanmälan slås också fast att man återigen, så sent som 2016, upptäckte asbest efter att man skickat tillbaka materialet som skulle monteras i Parteboda sanering och sedan fått tillbaka det.

– Det är oerhört allvarligt det som skett. Alla känner idag till riskerna med asbest. Här har företagen enligt vårt förmenande på ett grovt sätt brustit i sitt lagreglerade ansvar. Det är i synnerhet allvarligt att man importerat asbest till Sverige trots att det är förbjudet, säger förhandlingschef Urban Pettersson i ett pressmeddelande och fortsätter.

– Nu finns en stark oro hos dem som arbetat vid dessa arbetsplatser. Vi vet ju att det kan ta lång tid från exponering till att sjukdomen bryter ut. Detta är naturligtvis är djupt skakande för de elektriker som exponerats. Nu vill vi få frågan prövad rättsligt både för de närmast berörda, men också för övriga arbetsmarknaden. Det är en skandal att detta hänt. Det måste nu få rättsliga följder.

Enligt Per-Oscar Hedman, presschef på Fortum, kan företaget inte kommentera själva polisanmälan.

– I och med att den är gjord blir det en rättslig prövning och vi kan bara invänta den, säger han.

Enligt honom har det ryska företaget levererat generatorer till fyra av Fortums kraftverk. På tre av dem har det hittats asbest. På den sista hittades det visserligen ingen asbest, men den började i stället brinna efter leveransen.

– Hela den här situationen har varit en följetong under ett antal år. Vi kan konstatera att vi har haft en leverantör som gav uppgifter som inte stämde och det är inte längre en godkänd leverantör. Först och främst är det farligt med asbest, dessutom är det olagligt att importera, säger Per-Oscar Hedman.

Enligt honom övervakades saneringen av den första generatorn av Fortum. Trots det fanns asbest kvar när den skickades tillbaka.

Arbetet har ställt frågor om huruvida Fortum ändrat några rutiner efter händelserna, om varför det en generator från företaget installerats på ett annat kraftverk så sent som 2016 trots att den första asbesten upptäcktes 2013, samt varför asbesten inte upptäcktes redan på de kontroller som utfördes i Ryssland före köpet. Per-Oscar Hedman menar att han måste återkomma kring de frågorna efter ett möte under eftermiddagen där frågorna ska diskuteras.