Henrik Haraldsson, servicetekniker, utsattes för asbest på Fortums kraftverk i Ånge.

Henrik Haraldsson, servicetekniker, utsattes för asbest på Fortums kraftverk i Ånge. Foto: Robert Henriksson

Serviceteknikern Henrik Haraldsson utsattes för det cancerframkallande ämnet asbest i flera omgångar på Fortums kraftverk i Ånge. ”Man vet inte hur mycket man dragit i sig. I början blir det psykiskt jobbigt”, säger han. Hanteringen har nu polisanmälts av Elektrikerförbundet.

Det hela började 2013 då den nya generatorn levererades av ett ryskt bolag till Fortumägda Parteboda kraftverk i Ånge.

– Den kom i två halvor som skulle monteras ihop. Men den gamla hann aldrig lyftas bort innan vi upptäckte det, säger Henrik Haraldsson, servicetekniker och skyddsombud på anläggningen.

Den obehagliga upptäckten gjordes i dokumentationen till den nya generatorn.

– Där hittade vi ordet ”asbestos”. Ryssen sa att det var en felöversättning men vi skickade iväg prover och det visade sig att det var asbest, säger Henrik Haraldsson.

Asbest är totalförbjudet i Sverige och kan leda till svår lungcancer. Flera arbetare på kraftverket hade utsatts för ämnet, inte minst för att det ryska bolagets underentreprenör i hemlighet försökte ta bort asbestplattorna från generatorn under en helg, enligt Henrik Haraldsson.

– Det blev helt frilagt när de rev. Tidigare hade det varit kapslat. De ville fixa det där på plats utan att vi skulle märka det. Men vi avhyste dem och jag la in ett skyddsstopp.

Generatorn stod i ett halvår på verket innan den skickades tillbaka för sanering. Under våren 2016 kom den tillbaka.

– Den var helt ostädad inuti så vi skickade in prover på materialet som låg i stommen. Det var asbest på två av sju prover. Den fick saneras på plats igen. Då hade vi stått och jobbat på maskinen i två, tre veckors tid och slipat och kapat.

Totalt har sex eller sju personer utsatts för asbesten på kraftverket, enligt Henrik Haraldsson. De har fått gå på EKG och lungröntgen men tecken på följdsjukdomar efter asbestexponering kan dröja länge – ofta tiotals år.

– Man blir ju orolig när man varit uppe i det i två omgångar. Man vet inte hur mycket man har dragit i sig. I början blir det psykiskt jobbigt. Man vet inte följderna i framtiden. Man har ju hört andra som fått ha syrgas när de blir äldre, säger Henrik Haraldsson.

Han är kritisk till hur Fortum hanterade köpet av generatorn.

– Det bör ju vara bättre kontroll innan leverans om man tar in sådana företag. De skickade dit kontrollanter och de borde ha upptäckt det. Det har väl varit dålig kontroll på plats. Det stod ju till och med asbest i dokumentationen.

För Fortums kommentar, se Elektrikerna polisanmäler Fortum