NYMartin-K-webbledartopp

I en debattartikel i Expressen föreslår Allianspartierna att Arbetsförmedlingen bör läggas ned. I sann borgerlig anda bör allt i stället privatiseras, anser de. Och så långt finns inga överraskningar i Alliansens resonemang. Privatiseringar är ju alltid Alliansens recept. Men som första mening i denna artikel upprepar Alliansföreträdarna ett mantra som skapats inom Moderaterna och som nu tydligen har infekterat övriga Allianspartier.

Meningen lyder: ”Trots att Sverige är mitt i en högkonjunktur befinner sig närmare en miljon människor i utanförskap och bidragsberoende.”

Återigen det häpnadsväckande pratet om en miljon människor i utanförskap, alltså. Och det är sorgligt att konstatera, men ”Fake News”, fabricerade nyheter, har uppenbart kommit till Sverige och tydligen blivit en integrerad del av Moderaternas och Alliansens propaganda.

Det är som ett eko av Donald Trumps fejkade Sverigebild från i lördags. Någon terrorhändelse ingen har hört talas om – och en miljon människor i utanförskap. Om Donald Trump själv tror på sin fake news om Sverige vet nog ingen, men det råder inget tvivel om att Moderaterna och Alliansen vet att deras påstående om en miljon i utanförskap är fel.

För att skapa denna orimliga siffra på en miljon människor i utanförskap slänger Alliansen, som Arbetet Ledare tidigare har visat, in alla sjukskrivningar om det så bara gäller för någon dag. Har du varit snuvig en dag eller två och ringt dig sjuk ingår du alltså i Moderaternas och Alliansens klump av människor som befinner sig i ”utanförskap och bidragsberoende”.

Det är naturligtvis inte seriöst. Men om vi nu tänker oss att det verkligen är ett problem att snuviga människor inte går till jobbet. Vad måste då till för att detta snuviga utanförskap ska försvinna?

Jo, att de snuviga blir friska och går tillbaka till jobbet, naturligtvis. Vilket de normalt gör inom någon dag eller två. Råd för att minska detta utanförskap skulle möjligtvis kunna vara att ta influensavaccin på höstarna. Eller att oftare utnyttja friskvårdstimmen för att jogga lite eller åtminstone ta en promenad.

Men det har naturligtvis ingenting med Arbetsförmedlingens framtid och eventuella privatisering att göra, vilket Alliansens artikel ju faktiskt handlade om. Och det här vet moderaterna och Alliansen. De vet att förkylningsbaciller och Arbetsförmedlingen är två skilda saker. Men de har hittat ett fejkfakta som låter bra om en miljon människor i utanförskap som de kan slänga in lite var som helst för att visa hur dåligt allting är om deras förslag inte går igenom. Precis som Donald Trump.

Och nu kommer det riktigt absurda: Med denna tolkning av begreppet ”utanförskap” så ökar antalet svenskar som är i utanförskap ju fler nyutbildade som kommer ut i arbete, eftersom fler får ett jobb att vara sjuka från. Arbetskraften ökar ständigt i storlek, varje år blir mängder av studerande klara med sina studier och går ut i arbetslivet. Sista kvartalet 2016 var 90 000 fler sysselsatta än sista kvartalet 2015.

Att fler får jobb och att sysselsättningen ökar ser verkligen inte bra ut enligt Moderaternas och Alliansens fejklogik, eftersom dessa 90 000 fler sysselsatta kan råka ut för snuva eller ve och fasa stuka foten eller något annat hemskt och behöva vara hemma från jobbet några dagar. Och då hamnar de obönhörligt i Alliansens ”fake news” av utanförskap och bidragsberoende. Alliansens nya logik: Krig är fred, Okunnighet är styrka, Ökad sysselsättning är ökat utanförskap.

Vill Alliansen att någon ska ta förslaget om att lägga ned Arbetsförmedlingen, eller något annat av deras förslag, på allvar, så bör de sluta med Trump- och trollinspirerade fejkfakta om en miljon i utanförskap och i stället börja beskriva verkligheten som den är.

För om vi vägrar se verkligheten som den är så är det ju omöjligt att göra någonting bättre.