NYMartin-K-webbledartopp

När obligatoriska personalliggare infördes på restauranger 2007 och på frisörer och tvätterier åren därpå så minskade svartjobben drastiskt. Undanhållen skatt drogs fram i ljuset som omräknat i anställningar motsvarade tusentals vita jobb.

Förra året var det byggbranschens tur och redan under det första året har Skatteverkets kontroller givit nästan 700 anmärkningar.

Men det viktigaste för fack och seriösa arbetsgivare är inte skattepengarna. Det är i stället att skapa en vit marknad. Det ger arbetstillfällen och sund konkurrens – och också en större koll på säkerheten.

Hur viktiga dessa aspekter är blev tydligt under skatteverkets pressträff i veckan. Enligt Pia Bergman, rikssamordnare på Skatteverket, har sju års granskning av grov ekonomisk brottslighet inbringat mer än 8,5 miljarder kronor. Merparten av dessa härvor handlar om svart arbetskraft. Och Skatteverket har därmed faktiskt öppnat upp marknader för 8,5 miljarder kronor där seriösa företag med vit arbetskraft kan verka.

Återstår för de 200 specialutbildade utredare som kontrollerar skatteflykt utomlands att fortsätta visa resultat. Förra året lyckades de spåra 2 miljarder kronor. Enligt Uppdrag Gransknings kartläggning finns betydligt mer. Den grova kriminalitet som härjar bland dessa skattefuskande svenskar måste stoppas.

Denna typ av grov kriminalitet är extra förkastlig då det ofta handlar om personer med allra högst inkomster som med denna skatteflykt försöker skaffa sig en gräddfil och undvika att betala till vår gemensamma välfärd som vård, skola och omsorg.