Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

– Stefan Löfven pratade mest i allmänna termer om kränkningarna, säger Saied Tagavi, projektledare för Fackligplattform Iran där flera fackförbund enats för att lyfta situationen i landet.

Redan innan statminister Stefan Löfvens besök överlämnade Sverige en lista på 17 namn på fackliga som fått sina rättigheter kränkta.

Under sitt besök i Iran sa statsmininster Stefan Löfven till Arbetet Global att listan diskuterats under besöket.

– Vi har tagit upp den så kallade fackliga listan, kommenterade han.

Vilka personer som fanns på listan ville han dock inte ta upp.

– Vi tar upp det på ett sätt som gagnar saken bäst, sa Stefan Löfven.

Nu får han kritik för att han inte varit tydligare. Flera fackförbund ser situationen i Iran som allvarlig.

Saied Tagavi säger att ”det naturligtvis är positivt regeringen tar upp listan”.

– Men vad det blir för resultat av det vet jag inte, fortsätter Saied Tagavi.

Han anser att regeringen hade kunnat vara tydligare med sitt stöd.

– Det hade varit bättre om de öppet angett vilka fackligt aktiva de vill ska friges från fängelserna. Det hade jag förväntat mig, säger han.