Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Omröstningen vid lunchtid under onsdagen kommer inom några veckor att följas av en liknande omröstning i Kanadas parlament. Därefter väntas Ceta börja gälla redan i början av mars.

”Det är världens modernaste handelsavtal och jag är övertygad om att öppenheten mellan EU och Kanada kommer att få goda effekter för vårt gemensamma välstånd och bli en referenspunkt för framtida internationella handelsrelationer. Allt detta är stora framsteg i en tid då handelshinder och gränsbarriärer ökar världen över”, skriver svenska EU-parlamentsledamoten Cecilia Wikström (L) i en snabb kommentar.

Hennes parlamentskollegor från Miljöpartiet och Vänsterpartiet delar dock inte glädjen.

”Tyvärr har EU-parlamentet i dag accepterat ett avtal som kan få omfattande negativa effekter för klimat- och miljöarbetet framöver. Det är ett historiskt dåligt beslut. Men än är kampen inte över. Det finns fortfarande möjligheter att stoppa Ceta på medlemsstatsnivå eller i EU-domstolen”, skriver Max Andersson (MP).

LÄS OCKSÅ Belgisk uppgörelse om Ceta

”Det är en skandal att ett avtal av en sådan dignitet som Ceta inte ens får den behandling av Europaparlamentet som mindre handelsavtal vanligtvis får. Den här gången har bara tre utskott fått yttra sig. Vi parlamentariker har bara fått ta ställning till avtalet som helhet. Det är inte okej. Det är att kringgå de demokratiska spelregler som satts upp här”, anser Malin Björk (V).

EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström fick brottas ordentligt med medlemsländerna under fjolåret för att få tummen upp från allihop.

Inte minst Belgiens fransktalande landsdel Vallonien gjorde motstånd in i det sista, men gav till sist med sig sedan landets centralregering lovat driva frågan om avtalets tvistelösningssystem till EU-domstolen.

LÄS OCKSÅ Kamp för att undvika Ceta-fiasko

Malmström har ägnat mycket tid åt att tala sig varm för avtalet.

– Kanada är ett av världens mest demokratiska länder. I den här världen måste man veta vilken sida man ska stå på. I den här världen behöver vi alliera oss med vänner som står nära våra värderingar, sade hon när hon tog emot TT och en mindre grupp andra europeiska journalister på sitt kontor i Bryssel i förra veckan.

Att den tämligen frihandelskritiske Donald Trump blivit president i USA ser Malmström som en anledning för EU att satsa ännu hårdare på handeln.

– President Trump har sagt att alla handelsförhandlingar handlar om att en vinner och en förlorar. Vi vill bevisa att så är det inte — båda kan vinna, sade Malmström i Bryssel i förra veckan.

Ceta

• EU och Kanada blev redan hösten 2014 klara med förhandlingar om frihandelsavtalet Ceta (Comprehensive Economic and Trade Agreement). Den juridiska genomgången av texten har dock gjort att slutgodkännandet har dragit ut på tiden.

• Efter att ha godkänts av EU:s medlemsländer undertecknades avtalet högtidligt av Kanada och EU:s högsta ledning i Bryssel i november.

• Sedan EU-parlamentet sagt ja krävs nu även att Kanadas parlament gör detsamma för att avtalet ska kunna träda i kraft provisoriskt, troligen i början av mars.

• I efterhand krävs sedan att avtalet slutgiltigt ratificeras av drygt 40 nationella och regionala parlament i EU.

• Ceta-anhängarna hoppas att avtalet ska öka den ömsesidiga handeln med 20 procent och stärka EU:s ekonomi med 12 miljarder euro om året.