Foto: Colourbox

En kvinnlig lärarvikarie ville inte skaka hand med manlig skolvärd på grund av sin religion. Rektorn avslutade då alla hennes uppdrag. Nu stämmer facket och kvinnan skolan till Arbetsdomstolen för diskriminering.

I början av höstterminen förra året skulle den kvinnliga lärarvikarien arbeta under några dagar på en friskola i Skåne. Hon hade själv gått på skolan, och även vikarierat där en gång tidigare.

Hon hälsade på andra lärare, på manliga genom att buga lätt och hålla handen för hjärtat. Kvinnan är muslim och anser att hälsningen är hennes personliga tolkning av religionen.

En manlig skolvärd ifrågasatte sättet att hälsa och gick från platsen när de träffades. Något senare blev kvinnan inkallad till rektorn som gav henne ett ultimatum. Kvinnan skulle hälsa på alla genom att skaka hand. Annars fick hon lämna skolan.

Enligt rektorn krockar andra sätt att hälsa med skollagen och skolans värderingsgrund. Kvinnan valde då att inte komma tillbaka. Hon fick inte heller betalt för de kommande pass som varit inbokade hos skolan. Hon uppger också i stämningsansökan att hon nu är orolig för det framtida yrkeslivet, då hon studerar till civilingenjör.

Lärarvikariens fackförbund Unionen stämmer nu skolan i Arbetsdomstolen, för diskriminering. Facket anser att fallet handlar om direkt diskriminering, eftersom kvinnan inte kunde jobba mer där under de krav skolan ställer.

Man anser också att det handlar om så kallad indirekt diskriminering, då ingen med liknande inställning till islam kan jobba på skolan. Unionen menar att man därför utesluter en hel grupp från arbete. Förbundet yrkar på 120 000 kronor i ersättning till kvinnan.

Tidigare fall där utebliven handskakning förvandlats till juridik

• 2006. En arbetssökande man besöker ett företag för eventuell praktikplats. Han vill inte skaka hand med den kvinnliga vd:n, utan hälsar genom att lägga handen på bröstet. Han fick ingen praktik, och Arbetsförmedlingen drog in hans plats på ett arbetsmarknadspolitiskt program. Mannen förlorade därmed sin försörjning. DO stämde arbetsförmedlingen. 2010 slog tingsrätten fast att mannen diskriminerats på grund av religion. Mannen fick 60 000 kronor i skadestånd.

• 2013. En kvinna som blev remitterad till en specialistvård för magsmärtor ville inte skaka hand med den manliga läkaren på grund av hennes religion. Han vägrade då att undersöka henne. Diskriminering ansåg DO och fick rätt i tingsrätten. Läkaren överklagade och vann då i hovrätten, som ansåg att det inte gick att bevisa att den uteblivna undersökningen hade med hennes religion att göra. DO sökte prövningstillstånd i Högsta domstol, och begärde ett så kallat förhandsavgörande från EU-domstolen om hur bevisregeln ska tolkas. Men HD valde att inte ta upp fallet.

• 2013. En man erbjöds praktik i Trollhättan, och vägrade skaka hand med den kvinnliga arbetsledaren. Hon sa att det var ett krav att kunna hälsa på alla för att kunna jobba där. Mannen vände sig till DO. Men kommunen betalade ut ett skadestånd till mannen på 30 000 kronor innan myndigheten hade gjort en anmälan.

• 2016. En handledare ansåg att rekryteringen till ett jobb på ett boende för flyktingbarn avslutades på grund av att han uppgett att han inte vill skaka hand med kvinnor. Han hade också uppgett att han inte kunde följa med på aktiviteter som till exempel badhus. DO gick inte vidare med ärendet, eftersom man ansåg att mannen inte kunde jämföras med andra då han inte kunnat utföra vissa arbetsuppgifter. Arbetsgivaren hade, enligt DO, snarare agerat ”lämpligt och nödvändigt” i den typen av verksamhet.

• 2016. En man som arbetar som timanställd inom Helsingborgs kommun fick sina pass indragna efter att kolleger klagat på hans beteende, att inte ta i hand med kvinnor utan hälsa på annat sätt. Organisationen Malmö mot diskriminering har stämt Helsingborgs stad för diskriminering.