Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll måste påskynda åtgärderna för att få ner sjuktalen, kräver debattörerna. Foto: Jessica Gow/TT

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll måste påskynda åtgärderna för att få ner sjuktalen, kräver debattörerna. Foto: Jessica Gow/TT

INSÄNDARE. Sjuka drabbas av orimligt stora konsekvenser i jakten på att få ner sjuktalen. Annika Strandhäll måste vidta åtgärder. Det skriver IF Metall Södra Västerbottens representantskap.

IF Metall Södra Västerbotten ser med oro hur våra medlemmar i allt större utsträckning förlorar sin rätt till sjukpenning. Den rätten dras in trots att den sjukdom eller skada som man varit sjukskriven för inte har förbättrats. Arbetsförmågan har inte heller ökat, ändå finner Försäkringskassan att man helt plötsligt är arbetsför.

Vi kan vittna om att konsekvenserna för den enskilde i dessa fall kan bli oerhört dramatiska. Man pressas att gå tillbaka till sin arbetsgivare trots att det inte finns någon som helst möjlighet att utföra några arbetsuppgifter.

Alternativet är att man tvingas uppsöka Arbetsförmedlingen för att söka arbeten som man inte har någon som helst kunskap om vilka de kan vara. Den situationen är svår att föreställa sig för dem som haft turen att inte drabbas av ohälsa.

Den indragna sjukpenningen sker dessutom retroaktiv utan någon som helst möjlighet att skaffa sig inkomst för den förflutna tiden.

IF Metall Södra Västerbotten välkomnar insatser som innebär att sjuktalen sjunker. Men de insatserna måste i huvudsak rikta in sig på ett effektivare rehabiliteringsarbete på arbetsplatserna, samt höja effektiviteten inom sjukvården. Stort fokus måste alltså sättas på ett förebyggande arbeten så att inte ohälsan uppstår.

Sättet som Försäkringskassan nu använder sig av, nämligen att utan annan åtgärd friskförklara människor, innebär alldeles för stora konsekvenser för den drabbade.

Vi kräver att ansvarig minister påskyndar de tidigare planerade åtgärderna som syftar till att få ner sjuktalet utan att de redan sjuka behöver utstå den orimliga konsekvens som vi nu ser inträffa.

IF Metall Södra Västerbottens representantskap