LÄS OCKSÅ S: Inför nya regler för arbetskraftsinvandring

När Arbetsförmedlingen under måndagen presenterade sin månadsstatistik visade siffrorna på sjunkande arbetslöshet. Men också på en tudelning av arbetsmarknaden – antalet arbetslösa som är födda utanför Europa har ökat med 22 000 personer sedan i fjol.

I januari 2016 fanns 55 000 personer i myndighetens etableringsuppdrag, som ska få nyanlända att snabbt komma i arbete eller utbildning. Den siffran hade ökat till nästan 73 000 personer i januari i år och väntas stiga under 2017 och 2018.

LÄS OCKSÅ Klyftan på arbetsmarknaden växer

Regeringen söker efter nya möjligheter att hitta jobb åt nyanlända. Här är fem jobbåtgärder och förslag:

1.

Under tisdagen skrev Mikael Damberg, ledamot i Socialdemokraternas verkställande utskott, och LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson om ett nytt förslag på DN Debatt. Förslaget, som kommer att läggas fram av Socialdemokraternas partistyrelse på partikongressen i april, innebär att arbetskraftsinvandring ska fokuseras på yrken där det råder stor brist och där rätt kvalifikationer inte går att hitta på den svenska arbetsmarknaden. Samtidigt ska jobb som kräver kort eller ingen utbildning gå till arbetslösa som redan bor i Sverige.

2.

I maj 2016 presenterade regeringen de statliga beredskapsjobben. Tanken är enkla jobb med goda villkor för de som står långt från arbetsmarknaden, däribland nyanlända. Totalt ska det ge 5 000 jobb till år 2020 och 500 jobb ska skapas redan i år. Flera myndigheter fick i uppdrag att anställa under 2017.

3.

100-klubben är ett treårigt initiativ som togs av regeringen 2015. Klubben riktade sig till företag som ville ta emot minst 100 nyanlända personer. Företagen erbjuds ”en särskild ingång till Arbetsförmedlingen” och ett ”skräddarsytt paket” med bland annat snabbspår, validering av kunskap, praktik och nystartsjobb. SVT:s granskning ett år senare visade att tre av tio nyanlända som gjort praktik hos företagen i 100-klubben fått jobb med anställningsstöd.

4.

Under våren 2015 började de första samtalen mellan regeringen, arbetsmarknadens parter och Arbetsförmedlingen för att utveckla snabbspår. Syftet är att snabbt få in utbildade nyanlända i bristyrken genom exempelvis validering, språkutbildning, praktik och handledning. Men för få nyanlända har kommit in i systemet och Arbetsförmedlingen utreder nu varför. I dagsläget finns tretton spår för olika yrken.

5.

Flera typer av subventionerade anställningar har utvidgats till att även omfatta nyanlända. Sedan i somras kan nyanlända få traineejobb och yrkesintroduktionsanställning och sedan i december kan de få extratjänster i välfärdssektorn. Instegsjobb och nystartsjobb är två andra subventionerade jobb som riktar sig till nyanlända. Regeringen har pekat på vissa problem med att få företag använder instegs- och nystartsjobb eftersom de upplever stöden som krångliga. Nu ses stöden över.