Under 2015 avled 2 400 personer som hade återbetalningsskydd i sin pension men som saknade närstående. 8 procent av AMF:s kunder som avled det året och hade skyddet hade alltså inga efterlevande som kunde dra nytta av det.

– Normalt funderar man på återbetalningsskydd under yrkeslivet, men när man blir pensionär tenderar den här frågan att falla i glömska, säger Dan Adolphson, trygghetsekonom på AMF.

AMF har i rapporten räknat på hur mycket en typisk pensionär kan vinna på att ta bort återbetalningsskyddet. För en 65-åring med tjänstepension på 4 000 kronor i månaden som väljer bort skyddet, väntar en stegvis höjning av utbetalningen under tio år. På 75-årsdagen ligger utbetalningen i stället på 4 600 kronor.

Det beror på att den som inte har återbetalningsskydd i stället har rätt till så kallade arvsvinster, alltså pengar från andra avlidna som också saknat skyddet och vars pensioner går in i systemet när de avlider.

Dan Adolphson poängterar att återbetalningsskyddet endast omfattar maka, make, sambo, registrerad partner och barn.

– Många som har närstående som kan vara förmånstagare har återbetalningsskydd, i synnerhet om man har försörjningsansvar. Men när man blir äldre kanske barnen har flyttat hemifrån och då kan det vara klokt att välja bort skyddet. Det blir för många en ganska viktig plånboksfråga, konstaterar Dan Adolphson.

I sin pensionsrapport lyfter AMF också fram ett till sätt att höja sin tjänstepension, ett sätt som AMF menar att få vet om. Det är att vänta med att ta ut sin pension tills man fyller 66 år eller fortsätta jobba. Det leder till lägre skatt både på arbete och pension, enligt AMF. Och effekten blir störst för de med lägre inkomst.

– Pensionsmyndigheten, pensionsbolagen och Min Pension upplyser om bruttobelopp, men spararna behöver få en bild av sin månadsinkomst efter skatt. Senarelägger man pensionen till det år man fyller 66 får man behålla ytterligare en tusenlapp eller två varje månad. Här behöver informationen bli bättre så att spararna kan dra rätt slutsatser om de ska fortsätta arbeta eller gå i pension, säger Dan Adolphson.