STOCKHOLM 20161219 Anders Ferbe, ordfˆrande i Metall, Ulrika Lindstrand, Sveriges Ingenjˆrer, och Martin Linder, Unionen, vid prestr‰ff om avtalskrav infˆr lˆnerˆrelsen. Foto: Jonas Ektrˆmer / TT kod 10030

Ulrika Lindstrand och Martin Linder. Foto: Jonas Ektrömer/TT

ARBETET DEBATT/REPLIK. Positivt att Teknikarbetsgivarna delar fackförbundens inställning om ett jämställt arbetsliv, men arbetsgivarna måste också ta sitt ansvar när socialförsäkringssystemet brister, skriver Ulrika Lindstrand, Sveriges Ingenjörer och Martin Linder, Unionen.

LÄS OCKSÅ Debatt: Vab hör inte hemma i avtalsrörelsen – Anders Weihe, förhandlingschef Teknikföretagen

Vad positivt att Teknikarbetsgivarna delar vår uppfattning att frågan om ett jämställt arbetsliv är rimlig att lyfta fram och diskutera. Det vore ännu bättre om man ville vara med och ta ansvar för det.

Sedan länge vet vi att det är när barn kommer in i medlemmarnas liv som kvinnors löne- och karriärutveckling börjar dala. Lönegapet mellan män och kvinnor vidgas i samband med de barnafödande åldrarna. Det är inte bara kvinnor som föder barn som drabbas, utan alla kvinnor.

I årets avtalsrörelse driver vi krav inom hela industrin på löneutfyllnad upp till 90 procent för fem vab-dagar per år. Kravet speglar det moderna arbetslivet som det ser ut i dag.

Teknikföretagens förhandlingschef Anders Weihe menar att vi snarare försöker kompensera för en brist i socialförsäkringssystemet. Ja, det gör vi verkligen.

När de offentliga socialförsäkringssystemen inte räcker till bör vi parter överväga vad vi kan göra. Vi har ett ansvar gentemot våra medlemmar att bidra till ett hållbart och jämställt arbetsliv. Det har även Teknikföretagen gentemot sina medlemmar. Vi som parter bör ta ett gemensamt ansvar när vi kan. Unionen och Sveriges Ingenjörer vill ta det ansvaret och därför ställer vi detta avtalskrav.

Siffror från Försäkringskassan visar att män fortfarande stannar hemma mer sällan för att ta hand om sina sjuka barn. Vidare visar en ny Novus-undersökning som vi låtit ta fram att en löneutfyllnad är det som främst skulle få föräldrarna att dela mer lika på vab-dagarna.

Att familjer oftare väljer att mamman är den som stannar hemma för att ta hand om sjuka barn på grund av ekonomiska skäl är en realitet i dagens arbetsliv. Ska vi inte hantera det då?

Vi tror att en löneutfyllnad vid vård av barn skulle kunna ge ett mer jämnt uttag av vab-dagar mellan kvinnor och män. Vi tror dessutom att arbetsgivare blir mer attraktiva om man bidrar till lösningar till det som uppfattas som problem för de anställda.

Vi hoppas på en fortsatt konstruktiv dialog och lösning i årets avtalsförhandlingar.

Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer
Martin Linder, förbundsordförande Unionen