I slutet av januari var 378 000 personer inskrivna som arbetslösa, enligt Arbetsförmedlingens månadsstatistik för januari, som publicerades under måndagen den 13 februari. Det är 7 000 färre än i januari 2016.

Precis som föregående månader pekar Arbetsförmedlingen på en allt tydligare tudelning av arbetsmarknaden. Arbetslösheten minskar bland inrikesfödda: 171 000 var inskrivna som arbetslösa i januari, vilket är 26 000 färre än samma månad förra året. Också bland personer födda utanför Sverige, men inom Europa, minskar arbetslösheten: från 44 000 till 41 000.

Samtidigt ökar antalet arbetslösa som är födda utanför Europa. I slutet av januari var de 167 000, en ökning med 22 000 sedan förra året.

Den här gruppen kommer att utgöra en allt större andel av de arbetslösa framöver, då många flyktingar som sökte sig till Sverige 2015 börjar synas i arbetslöshetssiffrorna.

I januari fanns nästan 73 000 personer i Arbetsförmedlingens så kallade etableringsuppdrag, mot 55 000 ett år tidigare. Den siffran väntas öka månad för månad 2017 – 2018.

– Ungefär hälften av deltagarna i etableringsuppdraget saknar gymnasieutbildning. De har en längre startsträcka till jobb. Det är viktigt att motivera fler till utbildning som leder till jobb, säger Annika Sundén, analyschef vid Arbetsförmedlingen.

Utvecklingen mot allt lägre arbetslöshet berör i princip hela landet. I januari 2017 minskade arbetslösheten i 16 av 21 län, jämfört med januari 2016. I två län – Kronobergs och Dalarnas län – var arbetslösheten oförändrad, medan den ökade något i tre län: Uppsala, Kalmar och Hallands län.

Uppsala län har å andra sidan lägst arbetslöshet i landet med 5,9 procent. På andra plats kommer Stockholms län med 6,0 procent. Högst arbetslöshet har Gävleborgs län (11,4 procent) och Södermanlands län (11,0 procent).

Arbetsförmedlingens mått på arbetslösheten bygger på hur många som är inskrivna vid Arbetsförmedlingarna. I morgon, tisdag den 14 februari, redovisar SCB det officiella arbetslöshetstalet, som baseras på telefonintervjuer.