Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Detta på grund av läkarstrejken som inleddes den 5 december i fjol, och alltså är inne på sin tredje månad.

Läkarna på landets allmänna sjukhus strejkar i ett försök att förbättra lönerna och arbetsvillkoren. Domarens beslut riskerar dock att leda till att ännu färre läkare jobbar — kollegorna på de privata sjukhusen har nämligen hotat med att ansluta sig till strejken om fackliga representanter fängslas.

TT-AFP