langtidssjuk

Alliansen slår larm om att långtidssjukskrivningarna måste minska. Och visst är det viktigt. Till exempel måste de sjukskrivningar som orsakats av arbetsplatsolyckor, andra arbetsskador, stress och orimliga arbetstider minskas. Under 2014 inträffade 53 700 arbetsskador varav 10 500 allvarliga. 64 000 personer fick ersättning från avtalsförsäkringarna för sjukfall med mer än 90 dagars sjukskrivning.

Men Allianspartiernas vurm har inte ett skvatt med arbetsmiljö, arbetsskador eller andra orsaker till sjukfallen att göra.

I stället attackerar de den rödgröna regeringen för att de riktigt långa sjukskrivningarna återigen ökar. De som försvann när Alliansregeringen införde en bortre tidsgräns i sjukförsäkringen.

Men det är naturligtvis fullkomligt självklart att antalet långtidssjukskrivna sjönk när Alliansen 2010 kastade ut alla som var långtidssjukskrivna ur sjukförsäkringen (se grafen ovan). Och lika självklart är att de åter ökade när den rödgröna regeringen tog bort tidsgränsen och lät dem komma in igen.

Om Alliansen verkligen vill vara med och sänka sjuktalen bör de i första hand stödja insatser mot de 53 700 arbetsskadorna och de 64 000 längre sjukfallen och sluta använda den lilla gruppen riktigt långtidssjuka som ett tillhygge i en alltigenom omoralisk debatt.