Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Avsikten är inte att ta bort de nationella medborgarskapen utan istället tillföra ett nordiskt medborgarskap för att underlätta i vardagen. Det säger SFP:s partiledare Anna-Maja Henriksson till tidningen Huvudstadsbladet.

Anna-Maja Henriksson som justitieminister 2014. Foto: Janerik Henriksson/TT

Anna-Maja Henriksson som justitieminister 2014. Foto: Janerik Henriksson/TT

– Några tänker att det betyder att vi ska ta del av varandras försvar och att andra nordbor blir skyldiga att gå med i den finska armén. Men det är inte det vi är ute efter.

SFP, som vid senaste riksdagsvalet fick 4,9 procent av rösterna, gav via sin tankesmedja Agenda i veckan ut en broschyr om nordiskt medborgarskap. I den argumenterar historikern och ex-diplomaten Gunnar Wennerberg att Norden skulle kunna fördjupa sitt samarbete på områden som EU inte kan. Det kan bland annat gälla skatter och socialförsäkringar, menar Gunnar Wennerberg.
– Idag är det politiken som släpar efter. Företagen och medborgarna rör sig över gränserna mer än någonsin, säger han till Huvudstadsbladet.

I broschyren visar Sten Palmgren, som suttit i Nordiska rådets Gränshinderråd, på tre tänkbara alternativ till ett nordiskt medborgarskap. Den mest ambitiösa modellen kallar han för hembygdsrätt som innebär att bland annat rätten att bo, arbeta och ha socialförsäkring i ett annat nordiskt land ska knytas till hembygdsrätt. Till exempel skulle då Nordiska rådet få rätt att utfärda direktiv till medlemsländerna att lagstifta på ett visst sätt.

Sten Palmgrens näst mest ambitiösa förslag innebär att nordiska länderna ingår samarbete kring personnummer, liksom utbildning- och arbetsmarknadsfrågor.