Glasbranschföreningen och Byggnads har i veckan växlat avtalskrav gällande glasmästeriavtalet, som löper ut den sista april. Arbetsgivarna yrkar på mer flexibla arbetstidsregler, bland annat genom vidgade ramar för ordinarie arbetstid. De vill vidare ha möjlighet till individuell lönesättning samt nya former av visstidsanställningar.

Byggnads yrkanden följer LO-samordningen i lönedelen. Det innebär lönepåslag på 2,8 procent, men krav på 672 kronor för alla löner som nu ligger på under 24 000 kronor i månaden. Utöver det begär facket bland annat att arbetsgivarens friskvårdssubvention höjs från 2000 till 2500 kronor om året. Facket vill också se över lärlingslönerna.