COLOURBOX13175045

Foto: Colourbox

Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö, som trädde i kraft för ett år sedan, används flitigt. I fler än vart tredje inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket hänvisar man till dem. Och i drygt var fjärde anmälan från skyddsombud.

Såväl skyddsombud som inspektörer vid Arbetsmiljöverket använder de nya föreskrifterna om social och organisatorisk arbetsmiljö, som trädde i kraft sista mars förra året.

Det visar en granskning av samtliga inspektionsmeddelanden, uppmaningar från myndigheten efter att ha upptäckt brister hos en arbetsgivare, och så kallade 6:6a-anmälningar där ett skyddsombud vänt sitt till Arbetsmiljöverket, som tidningen Du&Jobbet gjort.

Det handlar om femtusen inspektionsmeddelanden och femhundra 6:6a-anmälningar – från det att föreskrifterna trädde i kraft fram till och med årsskiftet. I 1 714 inspektionsmeddelanden hänvisades till föreskrifterna, vilket utgör 34 procent av samtliga meddelanden. Och i 135 av 6:6a-anmälningarna, vilket motsvarar 27 procent. Det handlar om sådant som stress, arbetsbelastning, mobbning.

De är ett bra verktyg. Det är tydligare vad som gäller nu, jämfört med tidigare när vi använde oss av arbetsmiljölagen. Det blir enklare både för skyddsombud och arbetsgivare, säger Helene Sandberg som är inspektör på Arbetsmiljöverket.

Behovet av föreskrifter var en surdegshistoria. Arbetsgivarorganisationerna såg inget behov och tyckte att de inskränkte på rätten att ”leda och fördela arbetet”.

Man ansåg också att arbetsmiljölagen och det systematiska arbetsmilöarbetet räckte. Anna Bergsten, arbetsmiljöexpert på Svenskt näringsliv sa till Arbetet när föreskrifterna hölls på att tas fram att: ”Det viktigaste är att det händer saker ute på arbetsplatserna. Inte symbolfrågor om föreskrifter.”

I dag har hon ändrat åsikt.

– Man kan ha synpunkter på hur Arbetsmiljöverket agerat och om det verkligen behövdes en föreskrift. Men det har uppenbart lyft frågorna rejält, och arbetsmiljöområdet i stort. Och jag tycker inte att man ska bita sig fast vid gamla synpunkter. Nu har vi föreskrifterna och får tillämpa dem på bästa sätt, säger Anna Bergsten till Du&Jobbet.

Enligt Arbetsmiljöverket är det främst två delar i de nya föreskrifterna som används. Den paragraf som handlar om att arbetsbelastningen inte får vara övermäktig. Och dels kraven på arbetsgivaren att tydliggöra vilka arbetsuppgifter man förväntas göra.