En missnöjd polis skriver på Facebook att invandrare är överrepresenterade i brottsstatistiken och får genast tusentals gillamarkeringar. Han skriver också att pensionärer går på knäna och låter förstå att det är invandringens fel.

Nerikes Allehandas ledarskribent Evelyn Schreiber rättar honom med fakta. Påståendet att invandring påverkar pensionen är inte bara slarvigt uttryckt. Det är helt enkelt fel. Och Schreiber blir mordhotad, kränkt och verbalt spottad på av horder från det svenska riksdagspartiet Sverigedemokraternas anhängare.

Så här två ynka dagar efter att professor Hans Rosling lämnade jordelivet är alltså reaktionerna som de brukar vara hos de hotande, spottande och rasistiska hatarna över all fakta som inte går deras väg. Och jag undrar vad Hans Rosling skulle ha sagt.

Troligtvis hade han hållit med om det första yttrandet. Utrikes födda är verkligen överrepresenterade i brottsstatistiken, det har över tjugo utredningar redan konstaterat. Den senaste studien visar att risken för att en utrikes född ska hamna i brottsregistret är 2,5 gånger så stor som för en svenskfödd.

Men som Evelyn Schreiber på Nerikes Allehanda också redovisar: män förekommer 3,5 gånger oftare än kvinnor som brottslingar i statistiken. Detta faktum gillar inte de sverigedemokratiska hatarna. De är ju oftast män själva (även det är fakta). Så de fortsätter hata och meddelar att ledarskribenten ska hängas och så vidare.

Troligen skulle Hans Rosling kunnat presentera ytterligare fakta. Som att det finns en mycket tydlig koppling mellan kriminalitet och social utsatthet. Här finns mängder av internationella fakta. Oberoende av nationalitet, hudfärg eller ursprung skapar social utsatthet kriminalitet. Inte heller detta vill hatarna höra, de som anser att kriminaliteten sitter i gener, kromosomer och hudfärg.

Men kopplingen är fakta, betydligt starkare än kopplingen mellan utrikes födda och kriminalitet. En strategi för att minska kriminaliteten måste därför naturligtvis utgå från denna starka koppling och fokusera på att minska social utsatthet.

Även andra tydliga kopplingar måste tas med i en effektiv brottsbekämpning, som drogers koppling till kriminalitet, och en effektiv strategi måste också ständigt se över samhällets reaktioner, som straff och förebyggande arbete.

Just nu diskuteras möjligheten att låta människor vittna anonymt, att öka antalet poliser och att skärpa straffen betydligt för vapeninnehav. Vapnen måste genast bort från våra gator. Alla dessa förslag kan var framkomliga vägar.

Men hatarna bryr sig inte om strategier mot kriminalitet, om de inte inbegriper ett stopp för invandringen av utomnordiska invandrare. Det är den enda koppling hatarna vill se. Ändå säger statistiken, det vill säga fakta, att 5 procent av alla brott som begås i Sverige begås av personer från Danmark, Norge, Finland och Island. Hatarnas favorithatobjekt, nordafrikaner, står bara för 0,7 procent av alla brott som begås.

Det hänger naturligtvis samman med att det är betydligt fler människor från de övriga nordiska länderna här än från Nordafrika. Men varför hör vi aldrig hatarna oja sig över att de inte vågar gå ut för alla kriminella islänningar och andra nordbor som härjar i Sverige?

Sannolikheten att utsättas för brott från någon nordbo är ju faktiskt betydligt större än att utsättas för brott från en nordafrikan.

Men det mest tafatta är det här med pensionerna. Visst är pensionen låg för en del grupper, främst LO-anslutna arbetare. Men det beror på det pensionssystem som de dåvarande fyra borgliga partierna och Socialdemokraterna enades om i slutet av 1990-talet.

Systemet har långsamt fasats in ända fram till i dag och baseras på vad var och en personligen tjänar under ett helt yrkesliv. Det är bra att dagens rödgröna regering nu vill få alla fem partier att tillsammans se över pensionssystemet.

Men att det från 2015 kommit invandrare från krigets Syrien påverkar inte pensionen ett skvatt. Ingens föräldrar skulle ha fått ett öre mer i pension om vi så hade infört ett totalt inreseförbud a la Donald Trump.

Kanske skulle Hans Rosling ha kunnat presentera dessa fakta på ett begripligt sätt. Men det skulle säkert inte ha hjälpt. Syftet med hat och hot är inte dialog, det är inte sanning, det är inte att dela och diskutera fakta. Syftet med hat och hot är att tysta.

Dock, att hota någon är straffbart. Och här är vi alltså tillbaka till hatarnas ursprungliga ämne, kriminaliteten. En bra uppgift för polisen vore alltså att söka rätt på dem som hotar och se till att de ställs inför rätta. Och intensifiera arbetet med att få tag på gärningsmännen bakom de 92 anlagda bränder på flyktingförläggningar förra året.

För det är väl det vi alla vill, att kriminella ska gripas och straffas?