Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

I korridoren utanför socialdemokraternas kontorsrum i EU-parlamentet sitter en kille och en tjej klädda som kanadensiska ridande poliser.

Rött livplagg med brunt bälte i midjan, och så en beigebrun hatt på huvudet.

In i det sista lobbar de för Ceta-avtalet som EU:s 751 parlamentariker ska rösta om nästa onsdag i Strasbourg.

Marita Ulvskog,(S), som sitter i EU-parlamentets sysselsättningsutskottet, valde att lägga ned sin röst då utskottet röstade emot avtalet innan jul.

Nu duckar hon på frågan om hur hon tänker rösta. Först ska hon och övriga svenska socialdemokratiska parlamentariker ha ett gemensamt avstämningsmöte senare i veckan.

För EU-parlamentarikern Max Andersson, (MP), finns däremot inga tvivel. Han är en av avtalets största kritiker.

– Om kommissionen vill få till ett frihandelsavtal ska de lägga fram ett frihandelsavtal som handlar om frihandel, inte om investeringsskydd för det är något helt annat, säger han.

Hur går det i omröstningen?

– Det ser mörkt ut. Om avtalet röstas igenom är frågan över i parlamentet för överskådlig framtid. Men sedan går avtalet vidare till 28 medlemsländers parlament, säger Max Andersson och förklarar att till exempel Belgien kan lägga krokben för frihandelsavtalet.

– Det räcker med att ett enda parlament av de 28 medlemsländerna vägrar att ratificera Ceta-avtalet för att de värsta delarna inte ska bli verklighet. Och Belgien har redan en politisk överenskommelse om att de ska skicka det här vidare till EU-domstolen. Därför tror jag inte att investeringsskyddet klarar sig igenom EU-domstolens nålsöga.

Vad är bra i avtalet?

– Sänkta tullar är alltid bra om det gör det enklare att handla. Men i och med att Lissabonfördraget gick igenom 2009 fick EU-kommissionen möjlighet att förhandla en massa saker som inte ingått i handelspolitiken, exempelvis investeringsskydd. Det här är det första stora avtalet sedan Lissabonfördraget. Det har funnits andra avtal men inte i närheten av detta som så kraftigt utvidgar investeringsskyddet.

Frihandelsavtalet TTIP med USA har lagts på is. För alltid?

– Det som USA under Obamas tid kunde tänka sig att gå med på är mycket mindre än det lilla som vi har fått EU-kommissionen att kräva. Så det politiska förhandlingsutrymmet för TTIP hade vi i princip besegrat innan Trump kom till makten. Miljörörelsen och fackföreningsrörelsen i USA och Europa besegrade TTIP som jag ser det.

Linda Flood

 

 

Investeringsskydd i Ceta-avtalet

Syftet med investeringsskyddsavtal är att garantera att utländska investerare erhåller en lägsta nivå av behandling.

Ifall investeraren anser att statens behandling inneburit ett brott mot investeringsskyddsavtalet finns en möjlighet att tvista gentemot staten där en investering gjorts.

Denna möjlighet införs dels för att stater faktiskt ska implementera avtalets innehåll, och dels för att företag ska ha möjlighet att vidta rättsliga åtgärder när avtalets innehåll inte respekteras.

Källa: Kommerskollegium