Det var i oktober 2015 som mannen från Ukraina sökte uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige. Mannen hade fått elva månaders jobb på ett skogsbolag i Mora – en arbetsplats där han tidigare jobbat flera år i rad.

Men den här gången var det inte lika lätt att få tillstånd. Migrationsverket avslog hans ansökan om arbetstillstånd eftersom tjänsten inte hade utannonserats ordentligt.

Enligt EU:s regler ska befolkningen i både Sverige och övriga EU få företräde till att söka lediga jobb. Därför måste tjänsten utannonseras i minst tio dagar innan någon utanför EU kan få ett arbetstillstånd för den.

I det här fallet hade bara tjänsten legat ute i tre dagar innan mannen från Ukraina fick den, och Migrationsverket ansåg alltså att kraven inte var uppfyllda.

Beslutet överklagades dock. Eftersom mannen arbetat på företaget flera gånger tidigare och under längre perioder hade han, enligt Lagen om anställningsskydd (las), företräde till tjänsten. Han menade därför att tjänsten inte alls hade behövt annonseras ut.

Migrationsdomstolen höll med. Enligt domstolen gäller las för alla, inte bara svenskar eller EU-medborgare. Om en person har företräde till en tjänst kan något krav på utannonsering inte finnas, enligt domstolen.

Men Migrationsverket nöjde sig inte med det utan överklagade. I slutet av januari kom beskedet från Migrationsöverdomstolen: EU-reglerna går före Las.

”Migrationsöverdomstolen konstaterar att arbetstillstånd är en förutsättning för att en utlänning ska få arbeta i Sverige. Följden av detta är att reglerna om företrädesrätt enligt lagen om anställningsskydd inte kan aktualiseras för en utlänning innan ett uppehålls- och arbetstillstånd har beviljats.” skriver domstolen i sin motivering.

Eftersom Migrationsöverdomstolen menar att annonseringen om tjänsten har brutits i förtid avslås ansökan om arbetstillstånd.

– I de fall Migrationsverket anser att det behövs en vägledande praxis i ett ärende eller i en fråga överklagas ärendet, skriver Pierre Karatzian vid Migrationsverkets presstjänst i ett mejl till Arbetet som svar på varför man valt att driva frågan. I övrigt hänvisar han till myndighetens yrkanden i själva domen.

Arbetet har sökt VD:n för skogsbolaget som hjälpt mannen att driva frågan juridiskt, men han vill inte uttala sig om domen.