De viktigaste faktorerna för att de ska kunna tänka sig att återvända är en rimligare arbetsbelastning, större möjligheter att styra över arbetssituationen och högre lön. 45 procent uppgav att lönen i förhållande till arbetsbördan var en stor orsak till att de lämnat läraryrket.

I Sverige fanns det 2014 240 000 personer som fram till 2013 tagit lärarexamen.

Även sjuksköterskor som lämnat vården kan tänka sig att gå tillbaka. Sex av tio av de sjuksköterskor som i dag arbetar utanför vård och omsorg kan tänka sig att arbeta inom vården igen. Och precis som för lärarna är det arbetsbelastningen, möjligheterna att styra över arbetssituationen och lönen som är avgörande.

I dag arbetar omkring åtta procent av alla sjuksköterskeutbildade utanför vård och omsorg.