”Vabruari” är här och olika varianter av hemma med sjukt barn-pusslande ska läggas. För allt fler privatanställda tjänstemän är lösningen att vobba, alltså att jobba hemifrån samtidigt som det sjuka barnet vårdas. På tre år har vobbandet ökat med 8 procentenheter.

Att fler har möjlighet att vabba är bra och uppskattat av många privatanställda tjänstemän, men det får samtidigt inte bli ett tvång. Ökat inflytande över var och när man jobbar samt löneutfyllnad vid vab skulle underlätta för fler att få ett föräldravänligare och hållbarare arbetsliv.

För många tjänstemän är möjligheten att jobba hemifrån, även när barnen är sjuka, en värdefull möjlighet. Inflytande över var och när man väljer att jobba gör det lättare för fler att få ihop ett mer hållbart arbetsliv.

Att till exempel jobba undan lite på kvällen eller när det småsjuka barnet ligger och sover kan helt enkelt göra det enklare att hålla jobbet flytande. Att hinna med sina arbetsuppgifter är också det vanligaste argumentet till att man väljer att vobba. 

Gränsen mellan vobb som en möjlighet och vobb som ett tvång är hårfin. Ansvarsfulla och lojala medarbetare vill göra ett bra jobb och har allt svårare att lämna över arbetsuppgifter i takt med att företagen blir allt mer slimmade. En majoritet av de privatanställda tjänstemän som vobbar känner att de inte har någon kollega att lämna över arbetet till.

Så samtidigt som vobbande är ett smidigt sätt att hålla koll på jobbet får det inte bli en norm. Nästan hälften av de privatanställda tjänstemän som vobbar skulle helst slippa göra det och nästan lika många känner dåligt samvete gentemot sitt barn när de vobbar.

För att underlätta för de privatanställda tjänstemännen och få ett föräldravänligare arbetsliv behöver inflytandet över både var och när arbetet utförs öka. På arbetsplatser som är föräldravänliga finns en flexibilitet, men också ett medvetande och dialog om var gränserna går.

Här spelar förstås cheferna en viktig roll för att sätta en föräldravänlig arbetsplatskultur.

Slutligen är det fortfarande så att kvinnor i högre utsträckning vabbar, vilket riskerar att hämma deras karriär- och löneutveckling. Bara knappt fyra av tio vab-dagar tas ut av män. Unionen har numera löneutfyllnad vid föräldraledighet inom alla kollektivavtalsområden. För att få till ett mer jämställt uttag av vab-dagarna är löneutfyllnad vid vab en bra lösning. Det anser också knappt hälften av de privatanställda tjänstemännen som inte delar på vab-dagarna.

Att fylla ut lönen vid tillfällig föräldrapenning är därför ett naturligt steg för ett mer jämställt och hållbart arbetsliv för både kvinnor och män.

Martin Linder, förbundsordförande Unionen