Den svenska arbetsmarknaden utvecklas starkt med ökad sysselsättning både bland inrikes och utrikes födda. Det var budskapet på den presskonferens om arbetsmarknadsläget som arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson höll på fredagen.

– Det är en väldigt stark utveckling. Vi har den högsta sysselsättningsgraden i EU och den fortsätter att öka, säger hon.

Även antalet och andelen arbetslösa minskar – på årsbasis 7 000 personer eller 0,2 procentenheter. Men vissa grupper halkar efter i statistiken. Utrikes födda har fortfarande lägre sysselsättningsgrad än inrikesfödda även om den största ökningen de senaste åren varit i just den gruppen.

I det så kallade etableringsuppdraget, alltså arbetsförmedlingens uppdrag att snabbt få in nyanlända i Sverige i arbete eller utbildning, går det också betydligt sämre för kvinnor än för män.

90 dagar efter att etableringsplanen avslutades var 35 procent av männen i arbete. Siffran för kvinnor var bara 15 procent. För kvinnorna är det faktiskt vanligare att man lämnar arbetsmarknaden helt än att man går vidare till ett arbete.

– Det här är helt oacceptabelt med de stora skillnaderna, säger Ylva Johansson.

Hon menar att den viktigaste åtgärden för att få nyanlända ut på arbetsmarknaden är få fler att utbilda sig.

– Det är väldigt få som deltar i utbildning trots att vi vet att många är kortutbildade. Det är svårt att konkurrera på den svenska arbetsmarknaden om man inte satsar på utbildning. Sen behöver vi också snabbspår. Vi behöver också jobb som man kan få utan allt för höga kvalifikationskrav.