Musikerförbundet har lämnat sina avtalsyrkanden till Svensk Scenkonst, och tagit emot motpartens yrkanden. Det här avtalsområdet omfattar musiker som arbetar på privatteatrar och i symfoniorkestrar.