Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

LÄS OCKSÅ ”Trump oduglig som affärsman”- frihandeln i fara när Trumps USA sluter sig

USA gör stora förändringar i sin handelspolitik. Hur påverkas EU?
– Det frihandelsavtal som vi förhandlat med USA om (TTIP) ligger troligen på is ett tag. Donald Trump har inte sagt något om det avtalet. Men vi har en bred handelspolitik och fortsätter att förhandla med andra.

Vilka?
– Just nu har vi ett förhandlingsteam i Indonesien. Vi är nästan färdiga med ett handelsavtal med Japan. Vi förhandlar med Mexiko och Mercosur (tullunion mellan flera länder i Latinamerika, red anm). Vi förbereder också förhandlingar med Australien, Nya Zeeland och Chile. Sedan tycker jag att det är sorgligt för hela världen att TPP inte blev av. Stora avtal med tydliga regler är bra för världen.

Får en omförhandling eller uppsägning av Naftaavtalet konsekvenser för EU?
– Det är svårt att säga. Vi har ett avtal med Kanada som EU-parlamentet ska  rösta om snart (i mitten av februari, red anm). Vi har även ett jättegammalt avtal med Mexiko som vi nu omförhandlar, men det är svårt att veta hur dessa kommer att påverkas.

Vilka EU-länder påverkas mest av en förändring av USA:s handelspolitik?
– Det går inte att säga. Vi har en gemensam marknad, men sen är det vissa länder som exporterar mer till USA än andra. Effekten beror dock på vilka produkter som kommer att drabbas. Det är för tidigt att säga.

Donald Trump har en nationalistisk retorik men en liknande retorik hörs på flera håll i Europa. Håller synen på frihandel på att förändras?
– Det har funnits en kritik mot frihandel och globalisering. En del av det beror på att en snabb globalisering lett till att alla inte har hängt med. Frihandel skapar generellt sett nya jobb men det finns en oro bland de som förlorat sina jobb. Vi måste bli bättre på att se till att det finns mekanismer så att människor kan omskolas.

Vad händer med frihandelsavtal TTIP som EU och USA förhandlat om?
– Det är det ingen som vet. Regeringen i USA har ännu inte tillträtt men vi har anledning att tro att Donald Trump inte prioriterar det avtalet, säger Cecilia Malmström.

Erik Larsson