Grafik: Eva Vaihinen Klicka på grafiken för att se den större

IF Metall har fem gånger så starka ekonomiska muskler att sätta in vid en strejk som de tunga facken inom offentlig sektor: Kommunal, Lärarförbundet och Vårdförbundet. Det visar Arbetets granskning. 

LÄS OCKSÅ Fack går back utan aktier

IF Metall och Byggnads är de två förbund – av de tio största fackförbunden på svensk arbetsmarknad – som har den största förmögenheten per yrkesaktiv medlem, vilket är vanligt mått på den finansiella konfliktberedskapen.

För IF Metalls del handlar det om drygt 38 000 kronor per medlem.

Ekonomichefen på IF Metall, Ulf Andersson, pekar på tre faktorer bakom förbundets ekonomiska styrka.

– Vi har inte haft en stor konflikt på många år, vilket innebär att vi inte betalat ut stora summor i konfliktersättning på lång tid, säger Ulf Andersson.

Han poängterar också att förbundet har haft en bra tillväxt på kapitalet över lång tid.

– Dessutom har vi tyvärr haft en negativ medlemsutveckling på grund av färre anställda inom våra avtalsområden. Något som i sig inte är bra, men det för med sig att förmögenheten per yrkesverksam medlem stiger, fortsätter han.

IF Metall har tappat närmare 24 000 aktiva medlemmar, vilket motsvarar 9 procent av medlemskåren. Anledningen till att fallande medlemstal har den paradoxala bieffekten att den finansiella konfliktberedskapen ökar är att det helt enkelt blir färre huvuden att dela förmögenheten på.

Även andra förbund med stor förmögenhet, som Byggnads – med motsvarande dryga 31 000 kronor per medlem – och Seko – knappa 21 000 kronor – kännetecknas av nedåtgående medlemstal, dessa förbund har tappat 5 procent respektive 10 procent av de aktiva medlemmarna mellan 2010 och 2015.

I toppen är det bara Unionen som uppvisar stigande medlemsutveckling. Förbundets medlemsantal har vuxit med 25 procent, men uppgången kombineras med en snabb värdetillväxt på kapitalet och förmögenheten motsvarar knappa 30 000 kronor per medlem.

Det kan jämföras med Saco-förbundet Sveriges Ingenjörer, där förmögenheten motsvarar dryga 8 000 kronor per medlem. Förbundets förmögenhet har vuxit snabbt på senare år, men samtidigt har medlemsantalet ökat med 12 procent.

Förbundens förmögenheter är det kapital som finns att tillgå för att betala ut strejkersättning om en konflikt skulle bryta ut. Ersättningen vid strejk uppgår vanligtvis till 80 procent av lönen efter skatt, eftersom konfliktersättningen är skattefri. Ulf Andersson vill inte kommentera hur länge IF Metalls kassa skulle räcka vid en storstrejk, men han betonar att de finansiella musklerna har betydelse.

– Det är viktigt att ha tillräcklig konfliktberedskap för att kunna ha tilltro i en konfliktsituation. Så vi är måna om att ha det, säger Ulf Andersson.

Anders Eld