Samtidigt som avtalsrörelsen 2017 är i full gång har Polisförbundet och Polismyndigheten enats om ett nytt avtal som gäller retroaktivt från och med oktober 2016 till och med september 2017, och alltså är en del av förra årets avtalsrörelse.

Löneökningar på 2,2 procent utgjorde en norm för förra årets avtalsförhandlingar. Men landets 20 000 poliser får lite mer: Enligt avtalet, som skrevs under den 2 februari, ska lönerna höjas med 2,45 procent. Polisernas löner bestäms individuellt, men enligt avtalet ska poliser som har minst sex års erfarenhet och låg lön (högst 28 000 kronor i månaden) få större höjningar än övriga.

Avtalet innebär också att poliser som omplaceras från natt- till dagtjänstgöring på grund av brottsmisstanke får behålla sina anställningsförmåner under tiden det eventuella brottet utreds. Att poliser blir anmälda i samband med ingripanden är relativt vanligt.

Poliserna får möjlighet att tillfälligt växla avsättning till tjänstepensionen Kåpan Extra mot lön.