– Det blir allt mer otrygga jobb i väg- och banbranschen. Det växer upp småföretag där man har väldigt många korta anställningar, säger Björn-Inge Björnberg, ombudsman på Seko.

Det är mot den bakgrunden Seko har utformat sina avtalsyrkanden gällande sitt största kollektivavtal, väg- och banavtalet som omfattar runt 13 000 medlemmar. Seko vill föra in en begränsning som innebär att anställningar inte får vara kortare än tio dagar.

– Det kan vara anställningar på en dag, säger Björn-Inge Björnberg om nuläget.

Han uppger att medlemmar går miste om rätten till a-kassa på grund av de korta anställningarna.

Räcker de förslag ni lagt nu för att ändra det?
– Nej, det gör de ju inte. Men det är ett steg på vägen.

Seko vill också att tillfälligt anställda ska få betalt utifrån snittlön. Vidare kräver man nya regler om lön för personer som lånas ut mellan företag, de ska tjäna som på företaget de lånas ut till såvida det inte blir en försämring.

Arbetsgivarna vill å sin sida ha mer flexibla arbetstidsregler. Som bakgrund uppges att beställare i allt större utsträckning kräver att underhålls- och reparationsarbeten görs på tider som medför så små störningar som möjligt för allmänheten.

Sveriges Byggindustrier vill också öka möjligheterna till individuell lönesättning.

– Vi vill få fler företag att omfattas av kollektivavtalen och vi vill underlätta så att fler söker sig till sektorn, säger Tomas Weis, biträdande förhandlingschef på BI, i ett pressmeddelande.

Arbetet har i skrivande stund inte nått honom för ytterligare kommentarer.

Björn-Inge Björnberg konstaterar att Sekos delegation inte precis jublar över arbetsgivarnas förslag.

– Det är ju inte så lätt om man har en tidsbegränsad anställning, man har inte så mycket att välja på, säger han om att arbetsgivarna vill kunna komma överens om arbetstid mer individuellt.

Samtidigt säger han att samtalsklimatet är ganska bra inför förhandlingarna, att parterna traditionellt har en ganska god relation.

På tisdagen växlade Seko även krav med energiföretagen i Efa. Inom avtalsområdet finns omkring 2500 medlemmar. Sekotidningen skriver att fackets viktigaste krav är att få insyn i vilka entreprenörer som anlitas.

Som exempel på problematiken nämns att facket inte kände till det bolag som i höstas var anlitat av Ellevio, då två linjemontörer omkom i en olycka i Tyfors i Dalarna. Arbetet har tidigare granskat olyckan, läs mer här.