Personer med funktionsnedsättningar har ofta, precis som nyanlända flyktingar, det extra tufft att ta sig in på arbetsmarknaden. För att ge dem erfarenheter som kan leda till arbete på sikt beslutade regeringen i februari förra året att statliga myndigheter ska erbjuda praktikplatser.

Myndigheterna fick i uppdrag ta emot minst tusen nyanlända om året för praktik under perioden 1 april 2016 till 31 december 2018. Antalet praktikplatser för funktionsnedsatta siffersattes dock inte.

Statskontoret konstaterade i november förra året att nästa tre av fyra myndigheter hade ordnat praktikplatser. Det var dock betydligt fler nyanlända som fick praktik under våren och sommaren 2016 än det var personer med funktionsnedsättning. Ungefär 390 nyanlända att jämföra med 82 personer med nedsatt arbetsförmåga.

Under torsdagen har regeringen därför beslutat att siffersätta praktikmålet även för personer med funktionsnedsättning. Från och med nu till nästa års slut gäller tusen praktikplatser om året även för arbetssökande med funktionsnedsättningar. Praktikplatserna förmedlas av Arbetsförmedlingen.