Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Det är i ett skriftligt meddelande som den amerikanske verksamhetschefen Lars Petersson meddelar att Ikea gör allt för att bistå sina anställda. De som känner sig osäkra gällande presidentens inreseförbud uppmanas bland annat att ringa en stödlinje.

”Vi har också åtagit oss att stödja påverkade medarbetare och deras närmaste familjer genom att erbjuda gratis juridisk rådgivning från erfarna licensierade advokater”, skriver Lars Petersson.

Han berättar också om att han de senaste 35 åren har bott i många länder där han själv varit invandrare.

”Som verksamhetschef för Ikea i Italien, Japan och nu USA har jag bevittnat med egna ögon kraften i människor som arbetar tillsammans: människor från olika bakgrunder, nationaliteter och religioner förenar att uppnå vår vision att skapa en bättre vardag. Det är anledningen till att alla förslag som skulle diskriminera en viss grupp av våra kunder eller medarbetare, eller begränsa våra möjligheter att attrahera och behålla talanger är så oroande.”

I slutet av det skriftliga meddelandet som även ligger på Ikeas hemsida skriver Lars Petersson att det är viktigt för Ikea att vidta åtgärder och stå upp för vad företaget tror på.

”Vi är fast beslutna att fortsätta att stå upp för lika rättigheter för alla.”

Linda Flood