LÄS OCKSÅ Kommunals långa resa mot rehabilitering

Under Kommunals kongress i juni 2016 var revisor Lena Svensson tydlig med att hon och hennes kollegor hade larmat vid ett flertal tillfällen. Dåvarande ordförande Annelie Nordström, som i spåren av Kommunalskandalen nekades ansvarsfrihet under samma kongress, pekade i stället på att revisorernas rapporter varit vaga.

– Vi har diskuterat det här i styrelsen och är helt eniga om att ingen av oss uppfattade att det var en allvarlig kritik, sa Annelie Nordström då.

Redan i slutet på januari anmälde en privatperson revisorn Lena Svensson till Revisorsnämnden.

”Jag tycker det är märkligt att hon inte har noterat alla de oegentligheter som Aftonbladet har fört i dagen”, skrev personen som anmälde, enligt Aftonbladet. Revisorsnämnden öppnade ett disciplinärende och besökte den ansvariga revisionsbyrån PWC för att ta del av dokumentationen.

LÄS OCKSÅ Revisor granskas för sin revision av Kommunal

Nu är nämnden klar med sin utredning och den visar inget som föranleder kritik, enligt chefsjurist Adam Diamant.

– Anmälan skrevs av den 21 december. Vi har kunnat konstatera att Lena Svensson har haft fokus på väsentliga områden i revisionen och vår sammantagna bedömning är att hon genomfört en godtagbar revision, säger han till Arbetet.

Enligt Revisorsnämnden har teamet som skött utredningen noggrant gått igenom revisionen för 2014 och tittat mer översiktligt på revisionen för 2012, 2013 och 2015.

Ett av larmen som revisorerna gjorde skedde i april 2015. Då höll Lena Svensson en muntlig presentation med Powerpoint där hon som Arbetet tidigare har rapporterat ”framförde hur viktigt det var att vidta åtgärder för Lyran”.

– De fick en sammanfattande rapportering där vi mot bakgrund av de stora underskott som vi hade noterat i Metropol Palais rekommenderade vi dom att fastställa målsättningar, krav och ansvar för Lyrans verksamhet, sa Lena Svensson till Arbetet i juni.

Enligt Revisorsnämndens Adam Diamant är det här den lindrigaste versionen av att påtala betänkligheter. Nästa steg är en erinran och därefter en anmärkning i revisionsberättelsen.

Kommunals revisorer gjorde under hösten 2015 fler iakttagelser och såg också att ledningen inte vidtagit åtgärder utifrån larmet i april. De rapporterade då till både Lyran och Kommunals förbundsledning några veckor före Aftonbladets granskning.

Enligt Aftonbladet innehåller Lena Svenssons revisionsberättelser för Lyran och Kommunal inga anmärkningar eller avvikelser och hon har sagt att det inte finns något hon tycker att hon borde ha upptäckt genom åren.

Med tanke på att revisorerna varnat och i ljuset av Aftonbladets avslöjande, varför tog inte revisorerna nästa steg och gjorde anmärkningar i revisionsberättelserna?
– Eftersom vi har kommit fram till att revisorn gjorde en godtagbar revision finns det också stöd för att hon hade grund för sin slutsats att avge en ren revisionsberättelse, säger Adam Diamant.

Adam Diamant säger att människor ofta förväntar sig att en revisor ska hitta alla typer av fel eller oegentligheter men att kraven inte ser ut så.

– En revisor ska bestämma vad som är viktigast att granska, väsentlighet och risk är ledorden. Man granskar inte allt utan gör ett urval. Det är viktigt att komma ihåg att även vid en fullgod revision upptäcks inte alltid alla väsentliga fel.