Kära Elisabeth Svantesson!

Jag skriver till dig med anledning av ert återkommande förslag inom Moderaterna att lägga ner Arbetsförmedlingen och sprida ut dess verksamhet  på privata aktörer så vi äntligen får ner arbetslösheten i vårt land. Jag förstår dig så väl. Ingen ska behöva vara arbetslös. I ett välfärdsland som Sverige.

Dock vill jag bara förse dig med lite fakta som kan vara bra att veta.

• Arbetsförmedlingen jobbar på uppdrag av regeringen som bland annat anger vilka arbetssökande vi ska lägga fokus på och det har i flera år varit just långtidsarbetslösa och nyanlända, så även när ni satt vid makten. När vi i dagsläget använder oss av privata aktörer för dessa sökande har de stora problem att matcha just denna målgrupp till jobb.

• Arbetsförmedlingen samarbetar redan nu med ett stort antal privata aktörer för just matchning. Arbetsförmedlingen är på så sätt till viss del privatiserad redan nu, kan man säga. Vid senaste statistikredovisningen framkom att dessa privata aktörer får ut lika många sökande i jobb som Arbetsförmedlingen själv, men till en betydligt högre kostnad.

• Vi lägger ganska mycket tid på att förklara arbetsrättsliga regler för arbetsgivare som tycker det är småsint av oss att kräva att de i egenskap av arbetsgivare ska behöva skriva anställningsavtal med sina anställda de fått matchat via Arbetsförmedlingen. Och att behöva betala lön enligt kollektivavtal.

• Vi lägger också ganska mycket tid på att motivera långtidsarbetslösa att våga ”hoppa på tåget” och ta ett arbete med risk att misslyckas. Det pratas över huvud taget för lite om den psykologiska aspekten vid långtidsarbetslöshet i dessa debatter. Efter tio års arbetslöshet blir man kanske inte spontant ”tokglad” av ett arbete inom en annan bransch med betydligt lägre ingångslön än man hade sist. Det är en process för arbetssökande att ta sig igenom.

Det finns i dagsläget ett flertal anställningsstöd, av vilka några är så generösa att det kostar ”kaffepengar” att anställa en långtidsarbetslös eller nyanländ på heltid. Det tyder på att problematiken är komplex.

Jag håller med dig om att Arbetsförmedlingen är ett tungrott maskineri, men mina kollegor säger att den var precis lika tungrodd när ni satt vid makten. Jag hoppas som du på en quick-fix, men som medarbetare ”på golvet” är jag tveksam.

Hör gärna av dig om du har frågor!

Mvh