Så kom i förra veckan det tragiska beskedet att den viktiga verksamheten läggs ner. Ekonomiska skäl framhålls – men det borde väl finnas sätt att rädda denna folkbildande verksamhet som drar 15 000 besökare årligen utan att dra ett tjockt streck över alltihop?

I Malmö uppmärksammar i alla fall ABF Förintelsens minnesdag i dag, fredag, genom en helkväll, på årsdagen av Auschwitzfångarnas befrielse.

Dessutom: På Runö folkhögskola lyfter Vinter-salongen fram konst från medlemmar i tio olika LO-förbund. Pågår till den 17 februari.