STOCKHOLM 2014-06-10 Sekos avtalssekreterare Valle Karlsson utanfˆr Arbetsgivarefˆreningen Almegas hus p Sturegatan 11 p tisdagen i Stockholm sedan hans delegation fÂtt ett nytt bud i den pÂgÂende avtalsstriden med varsel om utvidning av tÂgstrejk. Seko ‰r ett fˆrbund inom LO som organiserar bland andra anst‰lld i trafikfˆretag. Foto: Roger Vikstrˆm / TT kod 20020

Foto: Roger Vikström/TT

Valle Karlsson, avtalssekreterare i Seko som har förhandlat med Almega i många år:

”Almega är hökarna på arbetsgivarsidan. Det är inte lätt att nå samförstånd med dem. I många fall uppträder de mer som en juridisk byrå än en arbetsgivarförening. När man träffar avtal kan det ligga dagar av diskussioner bakom. Sedan ser Almega ändå bara till själva avtalstexten, inte till vad man var överens om i diskussionerna.”

STOCKHOLM 20091207 Henrik B‰ckstrˆm, fˆrbundsdirektˆr p Bemanningsfˆretagen. Foto Jonas Ekstrˆmer / SCANPIX kod 10030

Foto: Jonas Ekströmer/TT

Henrik Bäckström, fram till i höstas förbundsdirektör för Almega Bemanningsföretagen:

”Almegas strategi att löner ska sättas individuellt ute på företagen har numera spridit sig och fått fäste även utanför Almega. Det talades inte så mycket om den när jag blev förbundsdirektör 2007. Under mina åtta år ville Bemanningsföretagen ha mycket i de centrala avtalen. För stora företag, som Manpower och Proffice, är det väldigt rationellt att bygga IT-lösningar som hanterar alla löner, något som är möjligt om mycket ligger i det centrala avtalet.”

STOCKHOLM 20111118 : Cecilia Falberg, ordf. unionen och Veli-Pekka S‰ikk‰l‰, avtalssek IF Metall. Fˆrsta budet i industrins lˆnerˆrelse ˆverl‰mnades p fredagen till parterna. Budet frÂn opartiska ordfˆranden (opo) innebar lˆnelyft p tv procent fˆrsta Âret och 1,9 procent andra Âret under en avtalsperiod p 22 mÂnader, totalt 3,9 procent, vilket ungef‰r blir tv procent per Âr. Facken har beg‰rt 3,7 procent p ett Âr. Arbetsgivarna har utÂt sett inte erbjudit nÂgonting. Fˆrhandlingarna berˆr ungef‰r 500 000 lˆntagare i industrin. Foto Yvonne ≈sell / SvD / SCANPIX Kod 30202

Foto: Yvonne Åsell

Veli-Pekka Säikkälä, avtalssekreterare i IF Metall:

”Att Almega var inblandat i mer än hälften av arbetsmarknadskonflikterna förra året är ingen slump. Almega accepterar inte märket. Deras fackliga motparter tvingas varsla för att få ut löneökningar i nivå med märket. Det är en medveten strategi: Almega vill kunna peka på facken och säga att de är elaka. Det ska underbygga politiska krav på inskränkt konflikträtt.”

LÄS OCKSÅ Almegas vd backar inte för bråk om avtal