Vänsterpartiet har drivit igenom ett projekt med sex timmars arbetsdag på Skellefteå lasarett. Det är en av Vänsterpartiets högst prioriterade politiska frågor för att den har potential att bli den stora enande frihetsreformen med förbättringar för barnen, jämställdheten och demokratin.

Och framför allt, för ett modernt och hållbart arbetsliv, anpassad till människors behov. Samhället blir hela tiden rikare och mer effektivt men vinsterna går inte i samma grad tillbaka till folket, varken i form av pengar eller kortare arbetstid. Det vill vi i Vänsterpartiet förändra.

För många människor präglas dagens arbetsliv av ökad intensitet, stress och högt tempo. De senaste decennierna har arbetsplatserna slimmats och effektiviserats i stor utsträckning. Många med heltidsjobb har svårt att kombinera förvärvsarbete med föräldraskap, familj och fritid – tiden räcker inte till.

Inom de kvinnodominerade branscherna, särskilt i hälso- och sjukvården, är i stället deltidsarbeten och visstidsanställningar som innebär kort och varierande veckoarbetstid särskilt vanliga. Där bekostar de anställda, oftast kvinnor, sin ”arbetstidsförkortning” med deltidslön och låga framtida pensioner. Vi behöver ett arbetsliv med plats för fler, där människor inte slits ut i förtid utan orkar jobba till pensionsålder.

Sedan nyheten om projektet med sex timmars arbetsdag i Skellefteå kablades ut förra veckan har vi kunnat se hur borgerligheten rasat över att vi i Västerbottens läns landsting väljer att prioritera kortare arbetstid. De menar att vi betalar människor för att inte arbeta. Men det vi gör är en prioritering som borde göras i både privat och offentlig sektor.

Trots en enorm ökning av vinster och produktivitet har normalarbetsveckan om 40 timmar varit oförändrad för större delen av arbetsmarknaden sedan 1973. Detta samtidigt som sjuktalen och ohälsan ökar kraftigt på hela arbetsmarknaden, samtidigt som klyftorna ökar och i ett land där arbetslösheten ligger på 6 procent, samtidigt som det årligen arbetas övertidstimmar som motsvarar 150 000 heltidsjobb.

Borgerlighetens största rädsla verkar vara att vi som arbetar faktiskt ska få ta del av de värden vi skapar, i stället för att dessa läggs på hög och stoppas i enskildas fickor. Vi ser det som självklart att en del av produktivitetsökningen i samhället ska tas ut i tid som människor själva kan rå över. Det kräver gemensamma beslut. Inom offentlig sektor har vi möjlighet att gå före och visa hur andra prioriteringar och en annan organisation av arbetslivet är möjlig.

Projektet med sex timmars arbetsdag är ett steg på vägen mot bättre arbetsvillkor för städverksamheten på Skellefteå lasarett. Varje projekt med arbetstidsförkortning är också ett litet steg på vägen mot en ny arbetstidsnorm i Sverige.

Tillsammans med fackförbunden, andra politiska rörelser och näringslivet ska vi närma oss en ny lagstiftning, för ett modernt och hållbart arbetsliv – som gynnar människan. Åtta timmars arbetsdag är en 100 år gammal idé, sex timmars arbetsdag är framtiden.

LiseLotte Olsson (V), landstingsråd, Västerbottens läns landsting
Ali Esbati (V), riksdagsledamot och arbetsmarknadspolitisk talesperson