– Det är allvar nu, kommenterar Magnus Sjöholm, ombudsman på Brandmännens Riksförbund den senaste tidens protester bland deltidsbrandmän ute i landet.

Anledningen till att många deltidsbrandmän på flera orter i Sverige hotar med att säga upp sig och i vissa fall redan lämnat in sin avskedsansökan är det nya treåriga kollektivavtalet som börjar gälla 1 maj i år.

Det omfattar ungefär 10 500 deltidsbrandmän, enligt BRF.

Avtalet slöt Vision och Kommunal med SKL i höstas och efter medling mellan Brandmännens Riksförbund (BRF) och motparten skrev BRF under avtalet i november.

– Vi fick till vissa nya skrivningar men ersättningsnivåerna vägrade SKL att förhandla om. Vi varnade att det här kommer leda till ett raseri i branschen och vi skrev under i protest, säger Magnus Sjöholm.

Det som deltidsbrandmännen upprörs över är bland annat att OB-tillägget och en del av biltillägget tagits bort i det nya avtalet. Därtill har semesterersättningen utformats på ett annat sätt. Allt som allt innebär detta, enligt Magnus Sjöholm, att deltidsbrandmännen kan förlora stora summor i ersättning.

Anledningen till att BRF till slut skrev under och inte gick ut i konflikt var att de såg en överhängande risk att arbetsgivaren skulle peka på att avtalet redan godkänts av två andra fackförbund. Och att striden därför inte skulle leda någon vart, berättar Magnus Sjöholm. På vissa håll har arbetsgivaren lovat lokala förhandlingar för att försöka lösa en situation där många brandmän annars säger upp sig.

I ett svar på Visions hemsida från mitten av december förklarar ombudsman Kjell Svahn varför de skrev under avtalet med SKL. Han säger att förbundet ville teckna ett avtal som gör det lättare att kombinera ett ordinarie arbete i kommunen med deltidsarbete i räddningstjänsten. Att fokus var möjligheten till återhämtning.

– I det nya avtalet så får nu Visions medlemmar ta ut sin dygnsvila, om det behövs, på sitt ordinarie arbete utan löneavdrag, säger Kjell Svahn.

Om OB-tillägget säger han att förbundet nu kan se att förändringar för vissa individer får större ekonomiska konsekvenser än vad Vision kunnat förutse.

”Vi kommer att fundera på om det går att hitta en bättre lösning”, kommenterar Kjell Svahn i sitt svar.

Johan Ingelskog, Kommunal kommenterar avtalet så här:

– Det finns stora behov av att värva deltidsbrandmän och Kommunal är och kommer vara aktiv part i detta arbete. De gamla RIB-avtalen har varit anpassade för personer som arbetar tunga skift, andra utmaningar är att man inte bor och jobbar  på samma ort, dessutom kan inte alla vara  i beredskap hela veckor. Därför måste anställningsvillkoren moderniseras.

På så sätt tar Kommunal ansvar för vårt avtal. BRF måste ta ansvar för det avtal som de undertecknade.”

Frågan om deltidsbrandmännens villkor aktualiserades i riksdagen under fredagen efter att riksdagsledamot Daniel Bäckström (C) väckt en interpellationsdebatt med inrikesminister Anders Ygeman (S).

”Läget är kritiskt och riskerar att rita om hela kartan för svensk räddningstjänst”, skriver Bäckström. Han pekar på att detta är en förhandlingsfråga mellan parterna, men att regeringen kan behöva ta till åtgärder om effekterna går ut över den civila krisberedskapen och mot tryggheten och säkerheten för människor i Sverige.

Magnus Sjöholm på Brandmännens Riksförbund var på plats under dagens debatt i riksdagen. Han berättar att Anders Ygeman var tydlig med att räddningstjänsten är ett ansvar för kommunerna och att avtal och ersättningsnivåer är en fråga för arbetsmarknadens parter.

– Däremot sa han att regeringen följer utvecklingen med stort intresse. Jag hade önskat något i stil med att regeringen kallar till sig parterna för att försöka få till ett konstruktivt samtal, säger han.

Ygeman svarade också att regeringen inom kort ska tillsätta en statlig utredning för att förbättra kommunernas möjlighet att bedriva en effektiv räddningstjänst och att frågor som rör rekrytering av deltidsanställda brandmän blir en väsentlig del av uppdraget.