Genom sina  klasskamrater kom hon med i konfirmationsundervisningen. Där fick hon en tro på Gud och en ingång till bibeln. Efter konfirmationen gick hon regelbundet i kyrkan. När en vän utbildade sig till präst började hon fundera på att utbilda sig inom kyrkan.

– Min huvudkallelse är dock inte att förrätta gudstjänst.

Hennes farfar tipsade om jobbet som diakon och det passar henne – omvårdnad och socialt arbetet på kristen grund. Efter fyra och ett halvt års studier vigdes hon till diakon i somras i Västerås.

För Malin Johansson är tron på Gud och treenigheten – fadern, sonen och den heliga anden – central. Hon har dock svårt att med ord beskriva sin tro.

De finns två diakoner i församlingen. Malin Johanssons arbete är inriktat på äldre människor. Som ny på jobbet har hon under den fösta tiden varit runt på serviceboenden och på arbetsplatser för att presentera sig.

– Det finns tydliga behov som varken socialtjänsten eller sjukvården klarar av.

En stor del av hennes arbete är samtal med enskilda och familjer som behöver olika slags hjälp och stöd.

– Många behöver medmänsklighet, andra är i ett skede där de behöver en medvandrare, ytterligare andra behöver bli sedda eller bara ha någon att fika med.

Många samtal är själavårdande och Malin Johansson beskriver det som att hon, Gud och den hjälpsökande deltar.

Andra kan behöva mer konkret hjälp. Då kan hon ge dem presentkort på mat och kyrkan har ett klädförråd för dem som behöver kläder. En del vill ha med sig någon när de ska gå till socialen eller till sjukvården. Och de finns även de som Malin Johansson får hjälpa att få kontakt med läkare eller psykiater.

Runt halsen har hon ett emblem. Det är runt och består av ett kors och en fågel med en olivkvist i näbben. På armarna är hon tatuerad. På vänster underarm har hon en fisk, som var de tidiga kristnas symbol.

På den andra underarmen har hon de hebreiska tecknen för välsignelse tatuerade.

Malin Johansson är politiskt engagerad också. Hon har varit aktiv i föreningen Djurens rätt och medlem i Vänsterpartiet. Hon tycker Vänsterpartiet och Gud passar bra ihop.

– Gud uppmuntrar oss att samarbeta, tro på kollektivet och Gud säger att vi behöver varandra.

Göran Jacobsson

Klicka på tidslinjen för att se den större.

Klicka på tidslinjen för att se den större.

Om Malin Johansson

Yrke: Diakon i Svenska kyrkan.

Anställd: Sura-Ramnäs församling i Surahammar.

Kännetecken: Den vita kragen sitter på grönt tyg, en präst har ofta svart tyg medan en biskops vita krage omges av lilla tyg.

Ålder: 31 år.

Utbildning: 3,5 års omvårdnadsutbildning och 1 år på diakonprogrammet vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Uppsala.

Lön: 32 000 kronor i månaden.

Facklig tillhörighet: Svenska kyrkans akademikerförbund.

Bäst med jobbet: ”Jag är ganska fri att utveckla verksamheten och fri att göra egna prioriteringar bland de olika behov som finns.”

Sämst med jobbet: ”Det är ganska ensamt. Att fatta egna beslut kan vara svårt och tystnadsplikten kan medföra att jag inte kan prata med andra om glädje- och sorgebesked jag får i jobbet.”

Om diakoner

Antal: 1 450 och av dem är strax under 200 män och nästan 50 arbetar i Svenska kyrkans församlingar i andra länder.

Framtidsutsikter: Gott om jobb. Diakoni är ett prioriterat område och många av diakonerna går i pension de närmaste åren. Svenska kyrkan utbildar till fyra yrken: präst, diakon, pedagog och musiker.

Källa: Svenska kyrkan