I dag, fredag den 27 januari, har Byggnads och VVS Företagen växlat krav inför förhandlingarna om nytt Teknikinstallationsavtal. Avtalet omfattar runt 16000 arbetare och det nuvarande löper ut den sista april.

– De stora frågorna är vila vid beredskap, avsättningen till pension, graviditetspenning och lägstalöner, säger Byggnads avtalssekreterare Torbjörn Hagelin.

På arbetsgivarsidan säger hans namne, biträdande förhandlingschef Anita Hagelin:

– För vår del är det allra viktigaste två frågor; att säkra återväxten för kyl- och vvs-branschen och att stärka konkurrenskraften.

Byggnads vill alltså bland annat stärka rätten till sammanhängande vila efter beredskapsarbete. I förra årets förhandlingar var frågan om arbetsgivares rätt att kräva beredskap av de anställda central, den löstes inte men senare dömde Arbetsdomstolen enligt arbetsgivarens synsätt i ett enskilt fall.

– Den frågan känns avgjord, säger Anita Hagelin nu.

– Den är absolut inte bortglömd, säger däremot Torbjörn Hagelin på Byggnads, som väntar sig fortsatta diskussioner.

Byggnads kräver i år också bland annat extra avsättning till avtalspensionen, samt ökad rätt till ersättning vid ledighet på grund av graviditet. Man kräver samma låglönesatsning som övriga LO-förbund. En annan satsning på lågavlönade som facket kräver är högre lön för ”övriga arbetare”, det vill säga personer som varken är lärlingar eller yrkesarbetare.

– Vi är bekymrade om de lönerna skulle höjas enligt kraven, för då har företagen kanske inte råd att anställa till sådana enklare arbeten, säger å andra sidan Anita Hagelin.

Gällande lönenivåer vill arbetsgivarna i stället sänka andelen av förtjänsten i ackordslag som går till personer som utbildas eller nyligen har klarat branschprovet. Syftet är att göra ackordslag mer villiga att ta in lärlingar. Anita Hagelin konstaterar att branschen har ett skriande behov av nya arbetare.

Arbetsgivarna vill vidare betona det personliga ansvaret på flera sätt. Dels genom större möjlighet att sätta lön efter prestation, dels genom att införa en sanktionsmöjlighet mot arbetare som inte följer instruktioner.