Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

LÄS OCKSÅ Klimatet facklig fråga i Kanada

I Sverige har idén om klimatanpassade avtal ännu inte fått genomslag. Fackförbundet Fastighets samlar flera yrkesgrupper som dagligen använder miljö- och hälsopåverkande medel på jobbet. I förbundets avtal finns dock ingen klimattanke bakom avtalsparagrafer.

Frågan har inte varit uppe till diskussion.

Att reglera frågan i avtal låter ”inte helt galet” utan till och med ”fullt möjligt”, anser Per Bardh, chef på förbundet Handels förhandlingsenhet.

— Jag tycker att det är självklart med ett ansvar från arbetsmarknadens parter för hur klimatet påverkas av vår bransch och våra arbetsplatser, säger han.

Han säger att ett kollektivavtal kan reglera nästan vad som helst, så länge som det har koppling till förhållanden på arbetsplatsen.

För Handels, som bland annat har avtal för butiker, skulle det kunna handla om att välja miljöanpassade kylar när de ska bytas eller att använda mindre kemikalier.

Det skulle till och med vara möjligt att i ett avtal skriva att ett företag ska investera i solkraft på sina industritak, påpekar han.

— Sedan är frågan om parterna tycker att det är lämpligt.

Per Bardh har ingen erfarenhet av klimatparagrafer. Men han tror att det kan komma framöver.

— Jag kan tänka mig att det kommer, i synnerhet i tillverkningsindustri som använder sig av miljöpåverkande processer och produkter. Där kan det bli intressant att verka för mindre påverkan.

Almega tycker inte att klimatparagrafer är en bra idé. Stefan Koskinen, arbetsgivarpolitisk chef på Almega, säger att organisationen inte har ett sådant mandat från sina medlemsföretag.

— Det är inte så att vi är emot bra saker, men vi tycker inte att allt som är gott ska regleras i kollektivavtal. De här frågorna är rena företagsfrågor, det ligger inom arbetsgivarens arbetsledningsrätt.

Martina Frisk