LÄS OCKSÅ Byggnads avtalskrav: kortare arbetstid

Under torsdag förmiddag utväxlade Byggnads och Sveriges Byggindustrier sina avtalskrav inför förhandlingarna om byggavtalet. Nuvarande byggavtal löper ut sista april 2017.

Parterna möttes klockan 10 men det tog några timmar innan mötet var slut. Sveriges Byggindustrier hade köpt med sig prinsesstårta och i en film säger vd Ola Månsson medan han kliver ut från konditoriet: ”I dag är en högtidsdag för oss som älskar kollektivavtalet”.

Den här upptakten står i bjärt kontrast till de tuffa tongångarna i fjolårets förhandlingar, med medling och strejk innan det 13 månader långa avtalet blev klart i april 2016.

Den stora stridsfrågan var lönesystemet. Arbetsgivarna ville införa tidlön medan Byggnads ville behålla dagens system med prestationslönBland annat menar Byggnads att prestationslön ger högre lön och även större inflytande över planering och byggprocess. Ordförande Johan Lindholm sa till Arbetet att förbundet inte tänkte öppna för nya förhandlingar i frågan framöver:

– Den dörren stängde vi före och under. Och var den stängd innan så kan jag säga att den är förseglad med lås och bom nu.

Efter dagens möte är Johan Lindholm hoppfull. Förbundet var tydliga med frågan om lönesystem i fjol och han upplever en något mjukare ton från Sveriges Byggindustrier nu. Han ser dagens möte som ett tydligt bevis på att även hans motpart sätter kollektivavtalet högt och delar synen på att fler bolag behöver skaffa kollektivavtal.

Så blir det en lugnare avtalsrörelse i år?
– Det är för tidigt att säga men det är en god samtalston och vi ser båda branschens möjligheter och de problem vi står inför.

Mats Åkerlind, förhandlingschef på Sveriges Byggindustrier, har inte gett upp diskussionen om lönesystem.

– Vi vill ha ett långsiktigt utvecklingsarbete med Byggnads för att hitta lösningar. I fjol hamnade vi i en väldigt tydlig intressekonflikt. Problemet med prestationslöner kvarstår. Vi har företag med modeller som inte fungerar särskilt bra för dem, säger han.

Han vill inte kommentera Byggnads krav i detalj, som det om en timmes arbetstidsförkortning för att nå upp till totalt 40 timmar på ett år. Yrkandena från arbetsgivarsidan handlar istället om förändrade arbetstidsregler för större flexibilitet, som att utöka tidsspannet för ordinarie arbetstid.

– För vissa medlemsföretag är behoven snarare att behöva öka arbetstiden för att öka konkurrenskraften och Byggnads förslag pekar åt ett annat håll, säger Mats Åkerlind.

Ett av de största problemen som Byggnads Johan Lindholm lyfter fram i årets avtalsrörelse är frågan om vem som i en lång byggkedja är ansvarig för säkerhet och arbetsmiljö.

Ett av Byggnads yrkanden är att utveckla huvudentreprenörsansvaret. Frågan har väckt debatt, nu senast efter Uppdrag Gransknings program om Christian Wikström som dog i en arbetsplatsolycka under byggandet av Vattenfalls kontor i Solna.

Huvudentreprenören Peab menar att ansvaret ligger hos underentreprenören där Christian Wikström var anställd. Ingen vill ta på sig ansvaret för olyckan.

– Det är inte acceptabelt att byggnadsarbetare ute på våra arbetsplatser får sätta livet till. Det kanske ser bra ut i de första två leden men ju längre ner man kommer i kedjan desto värre blir det. Där kan man inte stava till kollektivavtal och har inte koll på arbetsmiljö. Vi vill att huvudentreprenören ska ta fullt ansvar, men det här är något som vi nu ska sätta oss ner och diskutera, säger Johan Lindholm.

Under dessa år har ett antal tvister uppkommit på huvudentreprenörsansvaret och det har blivit tydligt att vi som parter tolkar ansvaret på olika sätt”, skriver Byggnads i sitt yrkande.

Sveriges Byggindustriers Mats Åkerlind kallar frågan för komplicerad.

– I kollektivavtalet finns att huvudentreprenören har samordningsansvar för arbetsmiljö. Det finns regler. Men samtidigt pågår ganska starka politiska processer om exempelvis betalningsansvar och det händer mycket på EU-nivå. Jag upplever att en sån här diskussion kräver långsiktigt arbete.

En stor skillnad mot i fjol är att det i årets avtalsrörelse finns en LO-samordning. LO-förbunden kräver ett löneutrymme på 2,8 procent och har enats om en låglönesatsning på 672 kronor för de som tjänar under 24 000 kronor.

Enligt Byggnads handlar det i byggsektorn främst om byggstädarna. ”På bygget trivs och jobbar vi bättre om klyftorna är små, det främjar lagandan”, skriver förbundet. Förbundet lyfter även fram den del av samordningen som berör pensioner, där det krävs extra satsningar.

– Våra medlemmar kommer inte kunna ha ett bra liv efter pension med en bra inkomst om vi inte börjar titta på det, säger Johan Lindholm.

Det saknas konkreta yrkanden om frågor som rör integration och mångfald. Här säger både Johan Lindholm och Mats Åkerlind att de jobbar konstruktivt och är nära en lösning. Det gäller även vissa jämställdhetsfrågor.

– Det finns flera bra förslag på bordet och vi har kommit väldigt långt, säger Mats Åkerlind.

Fler datum för Byggnads avtal:

27/1 Utväxling av krav för teknikinstallationsavtalet. Löper ut 30 april.

7/2 Utväxling av krav för glasavtalet. Löper ut 30 april.

20/3 Utväxling av krav för plåt- och ventilationsavtalet. Löper ut 30 april.

Inget datum satt för utväxling av krav för entreprenadmaskinavtalet. Löper ut 31 maj.