Nu har Svensk Handel lyft begreppet ”alternativa fakta” till nya höjder. I en debattartikel i Arbetet målar Karin Johansson upp en bild av branschen som fick mig att sätta morgonkaffet i halsen.

Karin Johansson påstår bland annat att vinstmarginalerna i handeln är nere på historiskt låga nivåer. Den senaste statistiken från SCB visar på motsatsen, lönsamheten i handeln är den högsta sedan sekelskiftet.

Karin Johansson målar upp e-handeln och digitaliseringen som ett hot mot sysselsättningen. Men den här utvecklingen är inget nytt, den har pågått länge och samtidigt har sysselsättningen ökat. Vi välkomnar istället utvecklingen. Den innebär både jobb och personlig utveckling för våra medlemmar.

Sverige målas också upp som ett land där höga arbetskraftskostnader är ett hot mot jobben. Jobben kan ju flytta utomlands! Vi har hört det förut… Sanningen är att länder med enkla jobb och låga lägstalöner har lägre sysselsättning än länder som Sverige, där de enkla jobben är färre och lägstalönerna högre.

Det är dags att Svensk Handel kliver ur sin alternativa värld, ut i den verklighet som de anställda i handeln befinner sig i. 20 procent av de som jobbar i detaljhandeln har lägstalön, en lön som Svensk Handel vill frysa. Det skulle leda till kraftigt sänkta löner på hela avtalsområdet och påverka våra medlemmar negativt livet ut. Vi måste ha ett arbetsliv där människor kan leva, inte bara överleva.

Att 130 000 människor får nya jobb i handeln varje år är inget som arbetsgivarna borde jubla över. Det innebär att nästan lika många anställda lämnar sina jobb, vilket är mycket kostsamt för arbetsgivarna. Våra medlemmar, som brinner för branschen, tvingas lämna sina jobb på grund av otrygga anställningar, usla löner och omöjliga arbetstider. Så den arbetsgivare som har svårt att hitta arbetskraft bör fråga sig själv varför.

Nu går vi in en avtalsrörelse. Vi hoppas möta arbetsgivare som står stadigt i verkligheten, och insett att tiden inte står stilla. Vårt mål är att bygga en framtid där handeln är en bransch full av optimism och utveckling, där våra medlemmar har möjlighet att göra ett bra jobb utan att behöva oroa sig över hur många timmar de ska få ihop.