Under förmiddagen utväxlade Byggnads och Sveriges Byggindustrier avtalsyrkanden för byggavtalet. Det är den första utväxlingen för Byggnads i avtalsrörelsen 2017. Här är huvudpunkterna från Byggnads:

1.Utveckla huvudentreprenörsansvaret  

En viktig fråga för Byggnads i årets avtalsrörelse är att utveckla huvudentreprenörsansvaret. Frågan har väckt debatt, nu senast efter Uppdrag Gransknings program om Christian Wikström som dog i en arbetsplatsolycka under byggandet av Vattenfalls kontor i Solna. Huvudentreprenören Peab menar att ansvaret ligger hos underentreprenören där Christian Wikström var anställd. Ingen vill ta på sig ansvaret för olyckan. Byggnads vill att huvudentreprenören ska bli fullt ansvarig för säkerheten på bygget.

”Vi ser ett stort behov av att utveckla huvudentreprenörsansvaret. Ett långt ord för något ganska enkelt: rätt ska vara rätt. De avtal som vi kommit överens om med arbetsgivaren ska hållas. Oavsett hur många underentreprenörer som anlitas”, skriver Byggnads.

2.Höj de lägsta lönerna mest  

En annan skillnad mot i fjol är att det i år finns en LO-samordning. LO-förbunden kräver ett löneutrymme på 2,8 procent och har enats om en låglönesatsning på 672 kronor för de som tjänar under 24 000 kronor.

Enligt Byggnads handlar det i byggsektorn främst om byggstädarna. ”På bygget trivs och jobbar vi bättre om klyftorna är små, det främjar lagandan”, skriver förbundet.

3.Tidsbegränsningen på havandeskapslön tas bort.  

Byggnads vill ta bort tidsgränsen och hänvisar till målet om att minst fem procent av medlemmarna ska vara kvinnor till år 2022.

4.”Lika skickliga händer ska ha lika betalt”  

I höstas slog Arbetsdomstolen i en uppmärksammad dom fast att det är okej att betala utländska byggnadsarbetare utan svenskt yrkesbevis 88 procent av lönen. Byggnads, som förlorade tvisten, har länge varit kritiskt till yrkesutbildningsavtalet som reglerar detta. Eftersom parterna inte kom överens tog förbundet frågan till domstol.

Att då ge dessa byggnadsarbetare endast 88 procent av lönen tycker vi är fel. Dessutom snedvrider det konkurrensen. Inom Byggnads gör vi aldrig skillnad på folk och folk. Utländska arbetare behövs och ska bedömas på samma grunder som alla andra”, skriver Byggnads.

5.En pension att leva på  

”Byggnads kommer precis som de övriga LO-förbunden att kräva extra satsningar på pensionerna. Våra medlemmar ska kunna känna sig stolta, trygga och starka även som pensionärer.”

6.En timme kortare arbetstid  

Byggnads vill se en timme i arbetstidsförkortning. ”Ett bygge är inte vilken arbetsplats som helst. En byggnadsarbetare kan inte springa ett ärende på lunchen eller begära att få gå till gymmet på arbetstid. ”