STOCKHOLM 2015-05-15 Busschauffˆr i arbete vid ratten. Foto Hasse Holmberg / TT Kod 96

Foto: Hasse Holmberg/TT

Bussbolag får inte försena förarnas paus genom att dra av tid som bussen stått stilla vid ändhållplatser. Det slår Arbetsdomstolen fast i en ny dom.

Bussförare har rätt till paus efter två och en halv timmas körning. Detta enligt pausregeln i bussbranschavtalet. Men bussförare på Nobina i Falkenberg körde i två timmar och femtio minuter utan paus.

Kommunal tog ärendet vidare till Arbetsdomstolen och stämde bolaget. Tvisten handlar i mångt och mycket om vad som ska räknas in i begreppet ”körning”. Arbetsgivaren har inte räknat in tiden då bussen stått stilla vid ändhållplatser som körning. Totalt handlar det om 22 minuter. Om den tiden dras av landar den totala körningen på 2 timmar och 29 minuter, precis under pausgränsen.

Men Arbetsdomstolen ger facket rätt. Nobina anser att föraren har kunnat lämna bussen och ta paus när den stått stilla vid ändhållplatser, genom att be passagerarna stiga av. Domstolen menar att det är svårt att få till vid ett stopp på bara några minuter.

Domstolen lyfter också fram att arbetsgivaren, med det resonemanget, kan lägga in några minuters stopp i en förartjänst och på så vis ”förskjuta bussförarnas möjlighet till paus i inte oväsentlig mån”. Korta stopp vid ändhållplatser ska räknas som körning, anser domstolen.

Nobina döms för brott mot kollektivavtalet, bussbranschavtalet, och får betala skadestånd på 50 000 kronor till Kommunal. Två ledamöter i Arbetsdomstolen ville istället ge arbetsgivaren rätt och anmälde skiljaktig mening.