STOCKHOLM 20131003 PÂ kontoret. En anst‰lld skriver en anteckning i ett block under ett mˆte. Foto: Fredrik Sandberg / TT / Kod 10180

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Drygt två av tre företag har fått anmärkningar när Arbetsmiljöverket specialgranskat arbetsmiljöarbetet hos bemanningsföretag och deras kunder under hösten. Projektet fortsätter i år.

LÄS OCKSÅ Var tredje arbetare inhyrd på ABB

– Antalet inspektionsmeddelanden ligger på runt 70 procent. Så 70 procent av alla som vi har besökt har fått krav på sig, säger Heli Aarniouro, nationell samordnare av inspektionsinsatsen.

Hon säger att det är ungefär den nivån andelen inspektionsmeddelanden brukar landa på efter myndighetens inspektioner. Inspektionsmeddelanden innebär att Arbetsmiljöverkets inspektörer pekar ut brister som behöver rättas till.

Vad har det framför allt gällt för typ av brister i bemanningsbranschen?
– Brister i systematiskt arbetsmiljöarbete. Antingen i rutiner för att undersöka riskerna eller i rutiner för introduktion och instruktioner till de anställda, säger Heli Aarniouro.

Hon säger att mönstret är tydligast i bemanningsföretagen medan det är lite mer varierat vad som brister hos kundföretagen.

Hittills har runt 150 kundföretag och drygt hundra bemanningsföretag fått inspektionsbesök inom projektet som startade i höstas. Bakgrunden till att man drog igång en särskild granskning av bemanningsbranschens förebyggande arbetsmiljöarbete är statistik som visar att det är dubbelt så vanligt att inhyrd personal drabbas av arbetsolyckor, jämfört med andra anställda.

LÄS OCKSÅ Branschen har vuxit med 60 procent

Därför har Arbetsmiljöverket hittills riktat granskningarna mot företag där olyckor redan skett.

– Skälet till att vi gör tillsynsinsatsen är ju att det är så mycket olyckor. Då har vi velat ha mer information om varför de händer – vad som brister, säger Heli Aarniouro.

Hon konstaterar att det ger kunskap om vad som är relevant att fokusera på när man sedan besöker företag som inte haft olyckor. De särskilda inspektionerna av bemanningsbranschen ska fortsätta i år.

– Vi kommer köra inspektioner hela 2017, säger Heli Aarniouro.

LÄS OCKSÅ Olycksdrabbad bemanningsbransch under lupp

Till att börja med ska Arbetsmiljöverket rikta in sig på kundföretag eftersom man besökt färre sådana än planerat under hösten.

– Vi måste höja antalet besök hos kundföretag. För det är där olyckorna händer så att säga, säger Heli Aarniouro.