NYMartin-K-webbledartopp

Nederländerna vill införa en maxgräns för hur stora bonusar landets bankägare får ge till respektive banks ledningsstab. Enligt en ny lag ska bonusar maximalt få motsvara 20 procent av årslönen.

Och visst borde vi införa samma begränsningar i Sverige. De många argumenten för en begränsning finns redan i det nederländska förarbetet till lagen, bland annat att bonussystemen inte alls gör bankerna stabila och långsiktiga utan tvärtom får bankens ledningspersonal att fatta kortsiktiga och riskfyllda beslut i sin iver att blåsa upp resultat för att få högre bonus.

Banker är systemviktiga för företag och befolkning och måste därför hindras att äventyra stabiliteten i ekonomi genom att bankernas ägare delar ut ansvarslösa bonusar till ledningen, är resonemanget.

De holländska socialdemokraterna, PvdA, ville gå längre och förbjuda all bonus i de banker där staten är delägare. De vill också att lagen ska kopplas till ett förbud att höja lönen för ledningsstaben i samband med att lagen om bonusgräns införs.

I Sverige har vi sett exempel på denna extrema girighet, till exempel när SEB plötsligt höjde lönen för sin bankledning kraftigt mitt under pågårnde finanskris för att kringgå det bonusstopp som Riksbanken hade satt som villkor för att låta svenska folket rädda de då krisande bankerna med skattemedel.

Trots att bankens vd Annika Falkengren och övriga bankledningen i SEB gjorde ett extremt uselt jobb, vilket ledde till personlig ruin för många arbetare i främst de baltiska staterna, var ledningens girighet så extrem att de snabbt och kraftigt lät sina löner öka för att inte gå miste om en personlig vinning trots ett uselt utfört arbete.

Så jo, ett bonustak bör införas i lag även i Sverige. Det skulle gynna bankerna långsiktigt och därmed även de bankanställda. Och det skulle även gynna svensk ekonomi.