Civilminister Ardalan Shekarabi (S) har tagit emot en utredning om karensregler för statsråd och statssekreterare. Reglerna ska hindra att det uppstår risker för intressekonflikter när en minister eller statssekreterare får ett nytt uppdrag.

Statsråden och statssekreterarna måste, enligt förslaget, i förväg anmäla alla uppdrag och anställningar i annan än statlig verksamhet som de planerar att börja inom tolv månader efter det att de har slutat som statsråd respektive statssekreterare. Detta ska anmälas till en särskild nämnd som får tre veckor på sig att avgöra om det finns intressekonflikter.

Nämnden kan då besluta att personen ifråga måste ha en karenstid på högst ett år eller att han eller hon inte får arbeta med vissa ämnen under en period. Intressekonflikterna kan handla om ekonomisk skada eller konkurrensfrågor.

– Men väl så viktigt är de risker som kan finnas för förtroendeskada. Det finns alla skäl att ta på allvar, säger utredaren Sten Heckscher och tar som exempel att någon går från en tjänst på försvarsdepartementet till ett jobb inom försvarsindustrin.

Ardalan Shekarabi säger att utredningens förslag ska remissbehandlas så snart som möjligt och att avsikten är att fatta beslut inom mandatperioden.

Sverige har fått kritik för att sakna regler och riktlinjer för offentliga tjänstemäns övergång till den privata sektorn. Europarådets organ för korruptionsövervakning har tidigare rekommenderat Sverige att införa sådana. De flesta av OECD:s medlemsländer har infört regleringar för att undvika intressekonflikter.

Det finns gott om tidigare statsråd som snabbt hamnat i näringslivet inom samma yrkesområde som de tidigare haft ansvar för. Den förre statsministern Göran Persson (S), som själv kritiserat folk för att gå från politiken till näringslivet, blev konsult på kommunikationsfirman JKL och sitter i dag i flera bolagsstyrelser, bland annat som ordförande i Sveaskog.

Förre finansministern Anders Borg (M) blev rådgivare till Citigroup, en av världens största finansaktörer. Den tidigare skatte- och näringsministern Thomas Östros (S) blev vd för Bankföreningen.

Den tidigare finansministern Pär Nuder (S) är rådgivare i riskkapitalbolaget EQT, och förra näringsministern Maud Olofsson (C) är i dag styrelseproffs med plats i bland annat LKAB, Diös och Visita.