AVTAL2017. Hyvling är en viktig fråga för flera LO-förbund när kollektivavtalen nu ska förhandlas om. Arbetet har listat tidtabellerna för förbundens förhandlingar och tittat på vad som står på agendan.

Anställningsformer och arbetstidsfrågor är två viktiga områden för LO-förbunden inför årets avtalsförhandlingar. IF Metall vill till exempel minska arbetsgivarnas rätt att beordra övertid, medan Pappers vill begränsa arbetspassens maximala längd till tretton timmar. Även för Livs är frågan om hur övertid kan beordras viktig.

En fråga som hamnat högre på agendan de senaste månaderna är den om hyvling. Det gäller arbetsgivarens rätt att dra ner på antalet timmar anställda arbetar varje vecka. Handels hävdade i ett mål i höstas att ett sådant agerande på Coop i Örebro innebar att de anställda blev uppsagda och sedan återanställdes med lägre tjänstgöringsgrad.

Därför ansåg facket att företaget var skyldigt att följa lagen om anställningsskydd, las, gällande turordning och uppsägningslön. Men Arbetsdomstolens besked, som kom den 30 november, var att det inte räknas som uppsägningar. Det ger arbetsgivare större rätt att omreglera tjänster än vad facket tycker är rimligt. Frågan lyfts nu av flera fackförbund inför avtalsförhandlingarna.

Se här när ditt förbunds stora avtal löper ut, när krav byts med arbetsgivarna och vad som står på agendan:

För att ladda ned och skriva ut en större och mer informativ kalender klicka för att se den och ladda ned som PDF.

Skärmavbild 2017-01-11 kl. 11.18.19

Januari: 26/1 Kravväxling för byggavtalet, 27/1 kravväxling för teknikinstallationsavtalet.

Februari: 24/2 Samtliga LO-fack lämnar krav till Bemanningsföretagen.

Mars: 20/3 Kravväxling för Plåt- och ventilationsavtalet.

April: 30/4 Bygg-, teknikinstallations-, glasmästeri-, respektive plåt- och ventilationsavtalet löper ut. 30/4 Avtalet med Almega Bemanningsföretagen löper ut för samtliga LO-förbund.

Maj: 31/5 Entreprenadmaskinavtalet löper ut.

Huvudsakliga motparter: Sveriges Byggindustrier, VVS-företagen och Plåtslageriernas riksförbund.

På fackens agenda utöver lön: Arbetsmiljö. 2016 ifrågasatte arbetsgivarna prestationslön som huvudlöneform, frågan kan återkomma.

Skärmavbild 2017-01-11 kl. 11.18.22

Februari: Kravväxling för installationsavtalet och kraftverksavtalet i mitten av februari. 24/2 Samtliga LO-fack lämnar krav till Bemanningsföretagen.

April: 30/4 Båda ovanstående avtal löper ut. 30/4 Avtalet med Almega Bemanningsföretagen löper ut för samtliga LO-förbund.

Huvudsakliga motparter: Elektriska installatörsorganisationen (EIO) och Energiföretagens Arbetsgivare-förening (EFA).

På fackens agenda utöver lön: Elektrikerna har flaggat för att de kommer att lyfta frågor om underentreprenörskedjor.

Skärmavbild 2017-01-11 kl. 11.18.26

Januari: Krav utväxlas ”i närtid” för avtalen med Fastigo och Almega Fastigheter, som berör fastighetsskötare.

Februari: 24/2 Samtliga LO-fack lämnar krav till Bemanningsföretagen.

Mars: 31/3 Fastighetsskötaravtalen + avtalet för specialservice (industrisanering, städning av kärnkraftverk med mera).

April: 30/4 Avtalet med Almega Bemanningsföretagen löper ut för samtliga LO-förbund.

Maj: 31/5 Serviceentreprenadavtalet löper ut.

Huvudsakliga motparter: Almega, Tjänsteförbunden och Fastigo.

På fackens agenda utöver lön: Lägstalöner: Almega brukar begära att avtalets lägsta löner ska höjas mindre än utgående löner, men Fastighets har hållit emot. Hyvling väntas bli en viktig fråga.

Skärmavbild 2017-01-11 kl. 11.18.29

December 2016: 21/12 Kravväxling med Grafiska företagen, TMF, SLA och Industriarbetsgivarna.

Januari: 19/1 Krav lämnas till SLA om virkesmätaravtalet.

Februari: Krav till Almega för tidningsavtalet. 24/2 Samtliga LO-fack lämnar krav till Bemanningsföretagen.

Mars: 31/3 Infomediaavtalet, förpackningsavtalet, träindustriavtalet, stoppmöbelindustriavtalet.

April: 30/4 Virkesmätaravtalet och tidningsavtalet löper ut. 30/4 Avtalet med Almega Bemanningsföretagen löper ut för samtliga LO-förbund.

Huvudsakliga motparter: Grafiska företagens förbund, Industriarbetsgivarna, SLA och Trä- och möbelföretagen (TMF).

På fackens agenda utöver lön: Varierar mellan avtalsområdena. På sågverksavtalet är det framför allt anställnings- och arbetstidsfrågor. På de grafiska avtalen ligger GS fokus på att höja lägstalönerna.

Skärmavbild 2017-01-11 kl. 11.18.33

Januari: 26/1 Kravväxling med Svensk Handel om detalj- och partihandelsavtalen.

Februari: 24/2 Samtliga LO-fack lämnar krav till Bemanningsföretagen.

Mars: Början av mars: Krav växlas med KFO. 31/3 Detaljhandelsavtalet, partihandelsavtalet, avtalet med KFO löper ut.

April: 30/4 Avtalet med Almega Bemanningsföretagen löper ut för samtliga LO-förbund.

Huvudsakliga motparter: Svensk Handel och KFO (där Coop är den största arbetsgivaren).

På fackens agenda utöver lön: Handels driver rätten till heltid, och vill täppa till möjligheten till hyvling – i spåren av AD-domen i slutet av november som gav Coop i Örebro rätt att omplacera anställda till samma arbetsuppgifter som tidigare, men med kortare arbetstid.

Skärmavbild 2017-01-11 kl. 11.18.37

Februari: 7/2 Krav växlas med Visita. 24/2 Samtliga LO-fack lämnar krav till Bemanningsföretagen.

Mars: 31/3 Avtalen med Visita, IDEA, Livsmedelsföretagen, Flygbranschen och KFO löper ut.

April: 30/4 Avtalet med Almega Bemanningsföretagen löper ut för samtliga LO-förbund.

Huvudsakliga motparter: Visita.

På fackens agenda utöver lön: Anställningsformer, hyvling och arbetstider.

Skärmavbild 2017-01-11 kl. 11.18.42

December 2016: 21/12 Kravväxling med Teknikföretagen, Industriarbetsgivarna och Ikem.

Januari: I slutet av januari växlas krav med Motorbranschens arbetsgivarförbund.

Februari: 24/2 Samtliga LO-fack lämnar krav till Bemanningsföretagen.

Mars: 31/3 Teknikavtalet, I-avtalet, samt avtalen för Stål och metall, Teko, Gruv, Kemisk industri, Återvinning och det gemensamma metallavtalet löper ut.

April: 30/4 Motorbranschavtalet (=bilmekanikerna) löper ut. 30/4 Avtalet med Almega Bemanningsföretagen löper ut för samtliga LO-förbund.

Juni: 30/6 Tvätteriavtalet löper ut.

Huvudsakliga motparter: Teknikföretagen, Industriarbetsgivarna, Ikem och Motorbranschens arbetsgivareförbund.

På fackens agenda utöver lön: Industrifackens gemensamma lönekrav landade på 2,8 procent. Dessutom kräver de mer avsättningar till delpension. Utöver det vill IF Metall minska arbetsgivarens rätt att beordra övertid.

Skärmavbild 2017-01-11 kl. 11.18.46

Januari: Krav växlas löpande under vintern och våren ungefär tre månader innan avtal löper ut.

Februari: 24/2 Samtliga LO-fack lämnar krav till Bemanningsföretagen.

Mars: 31/3 Avtal för anställda i kyrkan, vård och omsorg, återvinning och sotare löper ut och krav växlas.

April: 30/4 Avtal för anställda i skolor och folkhögskolor, fastighetsskötare, trädgårdsarbetare med flera löper ut. 30/4 Avtalet med Almega Bemanningsföretagen löper ut för samtliga LO-förbund.

Juni: 30/6 Avtal för rivatanställda personliga assistenter, djursjukvårdare, lantarbetare, anställda vid stall och ridhus löper ut och krav växlas.

September: 30/9 Avtal för bland annat bussförare, hemserviceanställda och Samhall löper ut.

Huvudsakliga motparter: Sveriges Bussföretag, Almega, KFO och SLA.

På fackens agenda utöver lön: Arbetstider, löneavtal och anställningstrygghet.

Skärmavbild 2017-01-11 kl. 11.18.55

December 2016: 21/12 Kravväxling med Livsmedelsföretagen.

Februari: 24/2 Samtliga LO-fack lämnar krav till Bemanningsföretagen.

Mars: 31/3 Livsmedelsavtalet och kaffe- och kryddavtalet, tobaks-avtalet, vin- och spritavtalet löper ut.

April: 30/4 Avtalet med Almega Bemanningsföretagen löper ut för samtliga LO-förbund.

Huvudsakliga motparter: Livsmedelsföretagen.

På fackens agenda utöver lön: Lönekravet är 430 öre mer i timmen + mer till delpension. Livs kräver att lägstalöner höjs i takt med utgående löner.
Arbetsmiljö, arbetstider och formerna för hur övertid ska beordras är andra frågor på Livs agenda.

musikerna

Februari: 1/2 Krav växlas för avtalet för svensk scenkonst. 24/2 Samtliga LO-fack lämnar krav till Bemanningsföretagen. 28/2 Avtalen med SVT och UR löper ut.

Mars: 31/3 Avtalen med SR och UR löper ut. Även avtalet för Svensk scenkonst löper ut.

April: 30/4 Avtalet med Almega Bemanningsföretagen löper ut för samtliga LO-förbund.

Huvudsakliga motparter: Svensk Scenkonst och Public service.

På fackens agenda utöver lön: Ersättningsnivåer till egenföretagare – Musikerna vill att de ska vara i nivå med kollektivavtalet.

Skärmavbild 2017-01-11 kl. 11.19.00

Februari: 9/2 Målarna lämnar yrkanden till Måleriföretagen som svarar senare. 24/2 Samtliga LO-fack lämnar krav till Bemanningsföretagen.

April: 30/4 Alla avtal löper ut. 30/4 Avtalet med Almega Bemanningsföretagen löper ut för samtliga LO-förbund.

Huvudsakliga motparter: Måleriföretagen och Motorbranschens arbetsgivarförbund.

På fackens agenda utöver lön: Ersättning för restid till och från arbetet. Höjningar i ackordsprislistan. Jämställdhetsfrågor, till exempel omklädningsrum för kvinnliga målare

Skärmavbild 2017-01-11 kl. 11.19.05

December 2016: 21/12 Krav växlades med Industriarbetsgivarna.

Februari: 24/2 Samtliga LO-fack lämnar krav till Bemanningsföretagen.

Mars: 31/3 Pappers avtal om lön och en del andra villkor, samt avtalet om ”allmänna villkor” löper ut.

April: 30/4 Avtalet med Almega Bemanningsföretagen löper ut för samtliga LO-förbund.

Huvudsakliga motparter: Enda motparten är Industriarbetsgivarna.

På fackens agenda utöver lön: Pappers vill begränsa arbetspassens längd till maximalt 13 timmar. Facket driver också stopp för inhyrning där det finns behov av permanent arbetskraft och stopp för elvamånadersanställningar för att kringgå las.

Skärmavbild 2017-01-11 kl. 11.19.09

Februari: 24/2 Samtliga LO-fack lämnar krav till Bemanningsföretagen.

Mars: 14/3 Krav växlas för Spårtrafik-avtalet. 31/3 Energiavtalet, avtalen för ombordanställda och flygplatsanställda går ut.

April: 30/4 Spårtrafikavtalet, telekom–avtalet, väg- och banavtalet, järnvägsinfrastrukturavtalet löper ut. 30/4 Avtalet med Almega Bemanningsföretagen löper ut för samtliga LO-förbund.

Juli: Över sommaren kvarstår bara ett stort avtal att förhandla om, Kommunikation, som går ut 31/7.

Huvudsakliga motparter: Almega, Sveriges Byggindustrier och Arbetsgivarverket.

På fackens agenda utöver lön: Pensionskrav kommer troligen att finnas med på de flesta avtalsområden. Hyvling har dykt upp som viktig fråga. På telekom-avtalet: ersättning för arbetsresor från hemmet. Spårtrafikavtalet: Visstidsanställningar.

Skärmavbild 2017-01-11 kl. 11.19.13

Januari: 18/1 Överläggningar har börjat. Krav växlas senare.

Februari: 24/2 Samtliga LO-fack lämnar krav till Bemanningsföretagen.

Mars: 31/3 Transportavtalet och Miljöarbetareavtalet löper ut.

April: 30/4 Avtalet med Almega Bemanningsföretagen löper ut för samtliga LO-förbund.

Maj: 31/5 Bevakningsavtalet löper ut.

Huvudsakliga motparter: Biltrafikens arbetsgivareförbund och Almega Säkerhetsföretagen.

På fackens agenda utöver lön: Anställningstrygghet, bland annat kommer hyvling att tas upp.

Research och sammanställning:
Jenny Berggren & Mårten Nilsson