Bemanningsbranschen har ökat med 60 procent sedan 2009. Efter finanskrisen har siffrorna skjutit i höjden. 2015 var antalet årsanställningar i bemanningsbranschen 75 000 enligt siffror som Arbetet skrivit om.

På ABB i Ludvika talar Eddie Engström i IF Metalls klubbstyrelse om ”vår tids slavarbete”. Där utgör var tredje anställd en bemanningsanställd och från fackets sida har man exempel på folk som varit inhyrda i nio år.

Skillnaden i att vara inhyrd eller fast anställd av företaget är tydlig både i det lilla och det stora. Julfesten som de anställda får gå på gratis måste de inhyrda betala själv. En detalj i det lilla, men som är en svidande påminnelse om att det på ABB faktiskt är skillnad på folk och folk.

LÄS OCKSÅ ”Vi kan strejka mot inhyrning” – IF Metall-klubb rasar mot bemanningsanställningar

Men det finns också påtagliga skillnader i anställningsvillkoren där semestertillägg, möjlighet till utbildning och rätt till föräldraledighet skiljer åt. Det blir en osäker tillvaro där kontrakt förlängs tre månader i taget.

Bemanningsanställda drabbas dessutom oftare av arbetsolyckor. Arbetsmiljöverkets arbetsskadestatistik visade i höstas att det är dubbelt så vanligt att inhyrd manlig personal drabbas av arbetsolyckor än andra anställda. Siffrorna sågs som så alarmerande att Arbetsmiljöverket nu ska granska bemanningsbranschen.

LÄS OCKSÅ Branschen har vuxit med 60 procent

Senast Arbetsmiljöverket granskade bemanningsbranschen 2011–2012 framkom att inhyrd personal ofta faller mellan stolarna och inte får tillräcklig introduktion i arbetet. Lägg till det att de inhyrda ofta är de som får utföra de tyngsta arbetsuppgifterna och du börjar få en rätt tydlig bild av varför arbetsskadorna är högre bland inhyrd personal.

När man skriver om villkoren för bemanningsanställda är det svårt att glömma hur Bemanningsföretagens förre vd Henrik Bäckström formulerade sig i en intervju med Dagens Nyheter: Att branschens företag börjat fungera som ett slags ”hovleverantörer”. Gissningsvis känner sig inte särskilt många av de inhyrda kungligt behandlade.